🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pungor
következő 🡲

Pungor Ernő (Vasszécsény, Vas vm., 1923. okt. 30.-): kémikus. - A szombathelyi Faludi Ferenc Gimn-ban tanult és cserkészkedett, 1943: éretts., 1948: a Pázmány Péter Tudegy-en kém-fiz. szakos tanári okl-et szerzett. 1952: a kémiai tud. kandidátusa, 1956: dr-a, 1967. V. 5: az MTA l., 1976: r. tagja. 1999: a Veszprémi Egy. díszdr-a. - 1948-51: a szervetlen és analitikai tanszéken tanárs., 1951-53: az ELTE adjunktusa, 1953-62: docens. 1962-70: a Veszprémi Vegyipari Egy. analitikai-kémiai tanszékvez. egy. tanára, 1968-70: rektorh., 1970-93: nyugdíjazásáig a Bpi Műszaki Egy. ált. és analitikai kémia tanszékvez. egy. tanára, az MTA Műszaki Analitikai Kémiai Tanszéki Kutatócsop. vez-je. 1972-81: a Vegyészmérnöki Kar dékánja. 1990. VIII-1994. IX: az Orsz. Műszaki Fejlesztési Biz. eln., az Orsz. Atomenergia Biz. eln. Pártonkívüliként 1990. VIII. 15-XII. 20: c. államtitkár, XII. 20-1994. V: tárca nélküli min. 1992-94: a M. Űrkutatási Tanács eln., 1994-2002 (is): a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatóint. főig-ja. A M. Kémikusok Egyes. elnökségi tagja, az analitikai kémiai szakoszt. eln., az Orsz. Környezetvédelmi Biz. tagja, a magyarok 1992. évi III. világkongresszusa eln. - A Kémiai Közlemények szerk. biz. tagja, 1964-90: a Hungarian Scientific Instrument Review, 1977-: a Magyar Kémiai Folyóirat főszerk-je, 1987-90: a Magyar Fórum eln., 1990-: az Új Magyar Hírek szerk. biz. eln. 1977 az Eu. Kémiai Folyóiratok Szerk. Egyes. eln., 1981-87: az Eu. Kémikus Egyes-ek Szöv. analitikai kémiai biz., 1985-87: az International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) elektroanalitikai munkabiz. aleln., 1989-91, 1995-: a M. Mérnökök és Építészek Világszöv. mo-i egyes. eln., 1992-: a Világszöv. eln. 1997-: a Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyes. társeln., 1999-: a kormány tud. tanácsadó testületének tagja. - M: A lángfotometria elméleti alapjai. Bp., 1962. (ang. Bp-London-Toronto, 1967) - Oszcillometria és konduktometria. Uo., 1963. - Analitikai kémiában használatos fogalmak gyűjteménye. Veszprém, 1963. - Ion Selective Electrodes. 1-5. köt. Szerk. Buzás Ilonával. Bp-Amsterdam, 1973-89. - Elektroanalitika 1. Bányai Évával. Bp., 1974. - Modern Trends in Analitical Chemistry. Szerk. Veress Gáborral. Bp-Amsterdam, 1984. - Bioelectroanalysis. Szerk. Buzás Lajosnéval. Bp., 1987. - Analitikusok kézikv-e. Főszerk. Uo., 1987. - A Practical Guide to Instrumental Analysis. H.n., 1994. - Mo. fejlődéséért. Tud-pol. írások, interjúk. Bp., 1996. - Éveim, kutatásaim. Uo., 1998. - A Britannica Hungarica világenciklopédia (1-18. köt. Bp., [1994-2001]) szerk. biz-ának társeln. 88

Bölöny 1994:371. - MTA alm. 1991:67. - Ki kicsoda 2002. II:1318.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.