🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Privigye
következő 🡲

Privigye, Pritz, v. Nyitra vm. (Prievidza, Szl.): 1. plébánia a v. esztergomi, majd besztercebányai egyhm. bajmóci esp. ker-ében. 1213: már létezett. Tp-át Szt Bertalan tit-ra sztelték. Lakói 1560: ev-ok lettek. 1660: alapították újra. Anyakönyvei 1679-től. Kegyura 1880: Pálffy János gr. Anyanyelve 1880: szl. - Filiái 1917: Kishatár, Nagyhatár, Váracska. - Lakói 1991: össz. 53.424, m. 378 (0,71%); 2001: össz. 53.097, m. 255 (0,48%). - 2. piarista templom és rendház. A →piaristákat Pálffy Pál nádor (1649-53) özvegye, Khuen Franciska telepítette le. 1666. II. 10: megállapodott a lengy. tartományfőnökkel: 12 rtag eltartására 25 ezer Ft-os alapítványt tett, s kötelezte magát tp., rház és isk. építésére és berendezésére. Kikötötte, hogy ha a tör. veszély miatt ~ alkalmatlanná válik, az isk-t megfelelően biztonságos kat. vidékre kell áttelepíteni. Az atyák X. 9: vonultak be ~re, megnyitották a r. mo-i noviciátusát és a →Privigyei Piarista Gimnáziumot. Az atyák missziójának eredményeként 1692: a korábban túlnyomórészt prot. ~n már csak 2 lutheránus ember volt. - A tp. képeit J. Bopovszky festette, főoltára és szószéke 1747: Kecskemétre került . **

Némethy 1894:395. - Gerecze II:571. - Schem. Neosol. 1912:84. - Garas 1955:191.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.