🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Priszka
következő 🡲

Priszka, Prisca, Priszcilla (1at. 'idős, tiszteletreméltó asszony'): női név, magyar megfelelője a →Piroska (Priscából) - 1. A Pontuszból Rómába települt zsidó Aquila róm. felesége, a források csak vele együtt említik (ApCsel 18,1.18; Róm 16,3; 1Kor 16,19; 2Tim 4,19). Amikor Claudius (ur. 41-54) kiűzte a zsidókat Rómából, ~ férjével együtt Korintusba költözött. Itt találkozott velük Szt Pál első apostoli útján. Vsz. ekkor már ker-ek voltak, de lehet, hogy Pál keresztelte meg őket. Foglalkozásuk ugyanaz volt, mint Pálé, ezért nemcsak befogadták a házukba, hanem munkalehetőséget is biztosítottak számára (ApCsel 18,1-11). Amikor Pál elhagyta Korintust, elkísérték Efezusig, ahol találkoztak Apollóval (18,26), és ismét otthont adtak Pálnak (19,1-11; 1Kor 16,9). 58: már ismét Rómában éltek, Pál a Róm 16,3-5: hálával emlékezett meg róluk. A 2Tim 4,19 üdvözlete az ismét Efezusban lévő ~nak és férjének szól. - Vsz. Efezusban halt meg, a RM VII. 8: együtt emlékezik meg ~ról és Aquiláról; a K-i egyh. II. 13: a házaspárt, VII. 13/14: a férjet mint pp-öt és ap-t ünnepli. - 2. római szűz vértanú, †268 k. Az általa alapított katakombában temették el (→Priscilla-katakomba). Később átvitték az Aventinusra és baz-t építettek a sírja fölé. Ü: jan. 18. - Legendája a Debreczeni-kódexben olvasható: előkelő család leánya volt, megostorozták, olajban főzték, vadállatok elé vetették, máglyára vitték, végül lefejezték. - M. patrocíniuma és ikgr-ja nincs. Napját (Piroska) és miséjét azonban kk. misekv-eink számon tartják. 1583: az esztergomi Agendarius az imádságos ünnepek között említi. - A naphoz egy kiszombori naiv leányhiedelem fűződik: aki ~ tiszt-ére piros kendőt köt a nyakára, még abban az esztendőben férjhez megy. Régi szegedi regula szerint Piroska napján ha fagy, negyven napig el nem hagy. **

Schütz I:72. - Bálint I:155. - BL:1494.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.