🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Prileszky
következő 🡲

Prileszky János, prileszi, SJ (Prilesz, Trencsén vm., 1709. márc. 16.-Trencsén, 1790. okt. 21.): rektor. - 1724. X. 9: Trencsénben lépett a JT-ba. 1737: Bécsben szent. pappá. Grácban és Nagyszombatban teol. tanár, egy. kancellár. Utolsó fog-át 1742. VIII. 15: Nagyszombatban tette. 1760: a Pázmáneum, majd a nagyszombati szem. rektora. 1765: Kassán a nyomda ig-ja és az egy. utolsó rektora. volt. 1773 u. Trencsénben a piar. r-be lépett be. Élete nagy részét egyh. írók műveinek kiadására fordította. - Fm: Acta Sanctorum Hungariae. 1-2. köt. Nagyszombat, 1743-44. Névtelenül. - Tractatus theologicus de sacramentis. Uo., 1753. - Notitia sanctorum patrum, qui duobus primis ecclesiae seculis floruerunt. Uo., 1753. - Tractatus theologicus de Deo uno et trino. Uo., 1754. - Tractatus theologicus de poenitentia, extrema unctione ordine et matrimonio. Uo., 1759. - Theologicorum prologmenorum libri duo. Bécs, 1761. - Acta et Scripta Omnia Sancti Cypriani. Nagyszombat, 1761. - Acta et scripta S. Theophili patriarchi Antiocheni et M. minutii Felicis. Uo., 1764. - S. Irenaei eppi et martyris acta et scripta. Kassa, 1765. - S. Justini acta et scripta. Uo., 1765. - Acta et scripta ss. Cornelii, Firminiani, Pontii et Victorini. Uo., 1765. - Trias priscorum patrum. (Neocaesareai Szt Gergely, Alexandriai Szt Dénes és Szt Metodius) Pest, 1766. - S. Leonis I. papae cognomento magni opera omnia. 1-2. köt. Nagyszombat, 1766-67. 88

Sommervogel VI:1226. - Szinnyei XI:153. - Zelliger A.: Pantheon Tyrnaviense ... 1578-1930. Tyrnaviae, 1931. - Hermann-Artner 1938. - JTÉ 1942:360.

Prileszky Károly, prileszi (Dubnic, Trencsén vm., 1756. júl. 5. [ker. napja]-Pest, 1818. dec. 13.): a hétszemélyes tábla bírája, alnádor. - 1783: Trencsén vm. főjegyzője, 1790: másod-, 1791: első alispánja, az 1792, 1796, 1802. és 1805. évi ogy. trencséni követe; innen a kir. táblához nevezték ki. 1808: a Szt István-rend kiskeresztes vitéze, 1809: alnádor, utóbb kir. tanácsos és a hétszemélyes tábla bírája. - M: Opus excelsae deputationis regnicolaris in publico politicis quoad objecta articulo 67. anni 1791. fegnicolariter sibi delata elaboratum. Posonii, 1826. (V. Elaboratum de limitationibus per jurisdictiones comitatuum instituendis ... VI. Elaboratum de ponderibus et mensuris) 88

Szinnyei XI:156. - Kempelen 1914. VIII: 430. - Szt István-r. névjegyzéke 1914:41. (378.)

Prileszky Miklós Ferenc, prileszi (?, Trencsén vm., 1666 k.-Nyitra?, 1730. máj. 6.): kanonok. - A teol-t a Pázmáneumban végezte, és mint első éves teol., a szépművészetek és bölcseletek magistere a Szt István-tp-ban dicsbeszédet mondott. 1688: Bécset elhagyván, pappá szent., nemsokára a nyitra-városi pléb. kp-ja, 1695: plnosa, 1701: knk., utóbb Szentlélekről c. bátmonostori apát. Jeles szónok volt, végrendeletében vagyonának nagyobb részét a haluzici (Trencsén vm.) plébtp-ra hagyta (amit 1733: fölépítettek). - M: Panegyricus Neo-Dato De Coelo Ter Maximo Christiani Orbis Pontifici Spiritui Sancto Dictus in Basilica Divi Stephani Proto-Martyris coram Senatu, Populoq. Academico Deferente ... Patre Sigismundo Sisero ... Viennae, (1686 k.) 88

Szinnyei XI:156.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.