🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Preszly
következő 🡲

Preszly Elemér (Dunaalmás, Komárom vm., 1877. júl. 22.-Vác, 1971. jan. 20.): ügyvéd, főispán. - A középisk-t Vácott és Győrött, a jogot a bpi tudegy-en végezte, 1901: jogi dr-rá avatták. 1903: ügyvédi okl-et szerzett, Vácott nyitott irodát. A Függetlenségi és 48-as Párt programjával 1909-18: a váci ker. ogy. képviselője. 1917: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. és Dunántúl hadigondozó kormánybiztosa. Az I. vh-ban népfölkelő százados. 1920. V. 3: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. főispánja, 1935. III. 1: a Belügymin. pol. államtitkára, lemondása, 1936. XI. 1. után ismét Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. főispánja. 1935-39: a ceglédi ker. ogy. képviselője. - A Petőfi Társ. tb. tagja, 1944: az Orsz. Kat. Kongruatanács és a Kat. Közp. Kongruabiz., a M. Kulturális Egyes. Orsz. Szöv. tb., az Orsz. Közművelődési Szöv. tagja. - M: Ősz. Elb-ek. Vác, 1941. - A m. piar-k háromszáz éve. Bp., 1943. (Az Orsz. Nemz. Klub kiadványai 62.) 88

Sturm 1910:393. - Kerkápoly 1930:928. Arck. - Karczag 1932:799. - Strazimir 1933:884. Arck. - M. ogy. alm. 1935:489. - Ogy. alm. 1935:347. Arck. - Ker. m. közél. alm. II:850. - Gyászjelentés - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Preszly Loránd (*Szeged, Csongrád vm., 1883. júl. 12.): csendőrezredes. - A középisk-t Zentán végezte, 1901: a cs. és kir. 46. gyalogezred egyéves önkéntese. Az egri jogakad-n és a bpi tudegy-en jogot végzett, közben 1903. II: a csendőrség szolgálatába lépett, 1915: a Belügymin-ba helyezték. 1923: jogból drált. Őrnagyként 1919. X: a Honvédelmi Min. beosztottja, 1934: a Csendőrségi szabályzat szerk-je és a tanulm. biz. eln. 1936: ezredesként nyugdíjazták. 1939/44(?): a BSZKRT védelmi szolgálat vez. 1945(?): letartóztatták, internálták, 1946. X: a népbíróság Késmárky-tanácsa 10 é. fegyházra, 1947. VI. 23: a Népbíróságok Orsz. Tanácsa másodfokon 10 é. börtönre ítélte. - Az Aquinói Szt Tamás Társ., a M. Katonai Írók Köre, az Orsz. Pázmány Egyes., a Hollós Mátyás Társ., a szegedi Dugonics Társ. tagja. - Írása: Mo. gyásza Prohászka Ottokár pp. halálakor. 1927. (Bp., 1927: megemlékezése) - M: A m. kir. csendőrség tört. 1881-1918. Bp., 1920. - A nemz. társad. alapkérdései. Uo., 1926. - A csendőrség úttörői. Uo., 1926. - A szegedi népies írók. Szeged, 1931. (Széphalom kvtár 24.) - Az élet útján. Uo., 1932. - A bűnözés. Uo., 1932. - A költő Móra Ferenc. Uo., 1934. (Széphalom kvtár 31.) - Népek és gépek háborúja. Bp., 1941. - Ők ketten. Elb-ek. Uo., 1943. (Az ideigl. nemz. kormány 530/945. sz. ME rendelettel több művét megsemmisíttette!) - Álneve: Róland. 88

M. társad. lex. 1930:478. - M. Katonai Írók Köre. Uo., 1934. - Ker. m. közél. alm. II:850. - M. Nemz. 1946. X. 25; 1947. VI. 24. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)


Preszly Loránd (*Szeged, Csongrád vm., 1883. júl. 12.): csendőrezredes. – A középisk-t Zentán végezte, 1901: a cs. és kir. 46. gyalogezred egyéves önkéntese. Az egri jogakad-n és a bpi tudegy-en jogot végzett, közben 1903. II: a csendőrség szolgálatába lépett, 1915: a Belügymin-ba helyezték. 1923: jogból drált. Őrnagyként 1919. X: a Honvédelmi Min. beosztottja, 1934: a „Csendőrségi szabályzat” szerk-je és tanulm. biz. eln. 1936: ezredesként nyugdíjazták. 1939/44(?): a BESZKART védelmi szolgálat vez. 1945(?): letartóztatták, internálták, 1946. X: a népbíróság Késmárky-tanácsa 10 é. fegyházra, 1947. VI. 23: a NOT 2. fokon 10 é. börtönre ítélte. – Az Aquinói Szt Tamás Társ., a M. Katonai Írók Köre, az Orsz. Pázmány Egyes., a Hollós Mátyás Társ., a szegedi Dugonics Társ. tagja. – Írása: Mo. gyásza Prohászka Ottokár pp. halálakor. 1927. (Bp., 1927: megemlékezése) – M: A m. kir. csendőrség tört. 1881–1918. Bp., 1920. – A nemz. társad. alapkérdései. Uo., 1926. – A csendőrség úttörői. Uo., 1926. – A szegedi népies írók. Szeged, 1931. (Széphalom kvtár 24.) – Az élet útján. Uo., 1932. – A bűnözés. Uo., 1932. – A költő Móra Ferenc. Uo., 1934. (Széphalom kvtár 31.) – Népek és gépek háborúja. Bp., 1941. – Ők ketten. Elb-ek. Uo., 1943. (Az ideigl. nemz. kormány 530/945. sz. ME rendelettel több művét megsemmisíttette!) – Álneve: Róland. 88

M. társad. lex. 1930:478. – M. Katonai Írók Köre. Uo., 1934. – Ker. m. közél. alm. II:850. – M. Nemz. 1946. X. 25; 1947. VI. 24. – Gulyás/Viczián XX:.