🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Praznovszky
következő 🡲

Praznovszky Ágost, assakürti és práznóczi (Poroszló, Heves és Külső-Szolnok vm., 1853.-Kalocsa?, 1911. aug. 14.): érseki jószágkormányzó. - Iskoláit Budán, Egerben és Debrecenben végezte, ahol gazdász okl-et szerzett. A Pulszky család szécsényi, Gyürky gr. ludányi, Schrossberger br. turai uradalmában szolgált. 1909: a csanádi ppi uradalom főtisztje, majd jószágig-ja, 1911: a kalocsai érs. uradalom jószágig-ja. - M: Dohánytermelés és kezeléstan. Bp., 1890. (2. kiad. 1909) - A M. Dohányújság munk. 88

Szinnyei XI:118. - Gazd. Lpk. 1911:604. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Praznovszky Mihály (Galgóc, Nyitra vm., 1829. szept. 23.-Ottóvölgy, Pozsony vm., 1902. dec. 8.): plébános. - A középisk-t és a fil-t Nagyszombatban, a teol-t Bécsben végezte, 1855. III. 14: pappá szent. Bakabányán, 1856. IX: Nagyszombatban kp., 1862. IX. 3: Modorban (Pozsony vm.) plnos. Az ev-okkal való küzdelmei után 1871. I. 11: Nadlányban, 1877. VII. 21: Drahócon (Nyitra vm.) plnos és a nagykosztolányi ker. esperese. - Cikkei: Idők Tanúja (1865. VIII. 8., 1868. IV. 4: A modori vegyes házasságok körüli észrevételek, VIII. 20: A prot. türelem és a kat. autonomia szükségesége); M. Állam (1887:120. sz. A vasárnapi munkaszünet, 1888:257. sz. A szabadkőművesek, 1890:117-118. sz. A szabadkőművesek gyilkolásai (fr-ból ford.), 1895:75. sz. Az üldözések és a pp-ök (fr-ból ford.), 118. sz. Jézus Krisztus és a szocziális kérdés (fr-ból ford.). 88

Schem. Strig. 1902:178; 1903:301. - Szinnyei XI:119.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.