🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pray
következő 🡲

Pray György, SJ (Érsekújvár, Nyitra vm., 1723. jún. 11.-Pest, 1801. szept. 23.): apátkanonok, az →Egyetemi Könyvtár igazgatója. - Pozsonyban tanult. 1740. X. 14: Bécsben lépett a JT-ba. 1754: pappá szent., tanár a bécsi nemesi konviktusban, majd Győrben, Nagyszebenben, végül Budán. Utolsó fog-át 1758. II. 2: tette Győrben. 1777: a Budára helyezett egy. kvtárának vez-je. 1777-85: az okl-tan, 1785-90: a címer- és pecséttan egy. tanára. 1790. VIII. 19: nagyváradi knk., ogy. követ, 1797. VI. 30: tornovai apát, utóbb békési főesp. A m. tört-tud. kiemelkedő alakja. Nagy jelentőségű munkát végzett a m. tört. addig ismeretlen forrásainak föltárása és értelmezése terén; összefoglaló m. tört. munkáiban az elsők között kísérelte meg a tört. folyamat oknyomozó vizsgálatát. M. tört. összefoglalásai felsőokt. tankv-ként is jelentősek. A m. egyhtört. kutatások egyik legelső, kiemelkedő alakja. Elsőként vizsgálta tört-tud. szempontból a →Szent Jobb tört-ét és hitelességét; az Egy. Kvtár régi kv-eiről, kv-ritkaságairól írott műve a hazai könyvtört-könyvtártud. művek első darabja. Tört. vizsgálódásai során bukkant rá a jelenleg ismert legrégibb m. nyelvű szövegemlékre, a →Halotti Beszédre a később róla elnevezett kódexben, amelyet rtársa, →Sajnovics János Demonstratios idioma Ungarorum et Lapuonum idem esse (Nagyszombat, 1770) c. kötetében ismertetett, maga is az É-i nyelvrokonság mellett foglalva állást. - Jelentékeny magánkvtárat (2000 köt.), számos kéziratot és érmet gyűjtött. A kiemelkedően értékes gyűjt. hosszas tárgyalások után, vételár és évjáradék ellenében az Egyetemi Kvtárba került. Kz-ai a bpi Egy. Kvtárban. - Fm: Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum. Bécs, 1761. - Annales regum Hungariae. 1-5. köt. Uo., 1763-70. - Supplementum ad Annales veteres. Nagyszombat, 1764. - Vita S. Elisabethae... nec non B. Margaritae. Uo., 1770. - Dissertatio historico-critica de sacra dextera divi S. Stephani. Bécs, 1771. - Dissertatio historico-critica de Sancto Ladislao Hungariae rege. Pozsony, 1774. - Dissertatio de sanctis Salomone rege et Emerico duce. Uo., 1774. - Specimen Hierarchiae Hungaricae complectens seriem chronologicam archiepiscoporum et episcoporum Hungariae. 1-2. köt. Pozsony-Kassa, 1776-79. - Index rariorum librorum bibliothecae Universitatis regiae Budensis. 1-2. köt. Buda, 1780-81. - Historia regum Hungariae. 1-3. köt. Uo., 1801. - Syntagma historicum de sigillis regum et reginarum. Buda, 1805. - Epistolae procerum regni Hungariae 1490-1711. 1-3. köt. Pozsony-Bécs, 1806. - Gabrielis Bethlenii principatus Transilvaniae. 1-2. köt. Pest, 1816. M.I.

Zelliger 1893:408. - Schem. Mv. 1896:158. - Sommervogel VI:1182. - Szinnyei XI:111. - Velics III:81. - Hóman Bálint: Tud. tört-írásunk megalapítása a XVIII. sz-ban. Bp., 1920. - Szentpétery 1935:675. - Lischerong Gáspár: P. P. Gy. élete és munkái. Bp., 1937. - Paintner Mihály: ~ életrajza. Győr, 1937. - Gyenis 1941:526. - Száz jezsuita arcél. 2. köt. Bp., 1941. (Lischerong Gáspár: ~ 1723-1801) - MKSZ 1971:109. (Mezey L.: A Pray-kódex keletkezése); 1974:232. (Hölvényi Gy.: A m. jezsuita tört-írók és a jezsuita rend) - MItB I:544. - Ungarn Jahrbuch 1972:172. (Szilas, L.: Quellen der ung. Kirchengeschichte aus ehemahligen Jesuitenarchiven) - Levtári Közlem. 1974:526. (Sinkovics István: ~ diplomatikája) - ItK 1979:287. (Vásáry I.: Az őstörténész P.) - Szabó Flóris OSB: A Pannonhalmi Főapátsági Kvtár kz-katalógusa. 1850 előtti kz-ok. Bp., 1981. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:150.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.