🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pozsonyi
következő 🡲

Pozsonyi Antal, OFM (Pozsony, Pozsony vm., 1678.-Szentantal, 1742. jan. 1.): tartományfőnök. - Szentkatalinban 1695: lépett a mariánus rtart-ba. 1702: Nagyszombatban szent. pappá. Fil-t, majd teol-t tanított. Kiérdemelte a lector generalis c-et. 1724: tartományfőnök. 1727: a szentantali konventbe vonult vissza. - M: Mystica civitas Dei. (Szűz Mária élete) Kz., 1739. **

Farkas 1879:44.

Pozsonyi János, OSPPE (14. sz.): szerzetes. - Erdélyben az 1384: alapított mihálykői pálos ktor (→Szentmihályköve) első lakói közé tartozott. Jeles szónok; Velasquez szerint 1390 k. a szeplőtlen fogantatás védelmére »ragyogó beszédet szerzett«. Sztbeszédeket írt a Bold. Szűzről. Prédikációinak kz-a a bpi Egy. Kvtárban. 88

M. Kv-Szle 1878:23. (Szentiványi: Dissert. Paralip) - ItK 1895:258. - Kath. Szle 1899:395. (Concilia Emil)


Pozsonyi József (Gyulafehérvár, Alsó–Fehér vm., 1909. júl. 12.–Fogaras, 1966. aug. 6.): lelkipásztor. – A teol. Gyulafehérvárt végezte, ahol 1932. VI. 12: pappá szentelték. Lemhényben, 1933: Lövétén és Gyergyóújfaluban, 1934: Petrozsényban káplán, 1938: Sinfalván 1953: Fogarason lelkipásztor. – M: A Petroseni-i r. k. egyh.közs. rövid tört. [Hátszeg], 1938. 88

Monoki. 1997: 368. – Ferenczi. 2009: 379. – Gulyás–Viczián XXI: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.