🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Porubszky
következő 🡲

Porubszky Géza Viktor (Garamdamásd, Bars vm., 1887. márc. 12.-Várpalota, 1971. aug. 6.): plébános, országgyűlési képviselő. - A teol-t a Pázmáneumban végezte, ahol hittud-ból drált. 1910. VII. 14: pappá szentelték. Nagyorosziban, Ipolyságon, 1914: Léván kp., 1916-18: táb. lelkész, 1918: Esztergom-Belvárosban kp. 1921-: Kéménden (v. Esztergom vm.) plnos, az Orsz. Kerszoc. Párt szónoka. 1935: az Egyesült M. Párt programjával a prágai ogy. tagja. A csehek 32 alkalommal hurcolták bíróság elé. 1938. X. 7: Pozsonyban részt vett a M. Nemz. Tanács ülésén, amelyen a m-ok kimondták Csehszl-tól az elszakadást. A Garam menti cseh telepesek ezért halálra ítélték, de a honvédség bevonulása annak végrehajtását megakadályozta. A Felvidéki Egyesült M. Párt tagjaként a m. ogy. felvidéki behívott képviselője. 1945: Csehszl. kiutasította, 1946: Hédervár plnosa. - Az Érsekújvár és Magyar Vidék munk. 1939-45: a Sajtókamara tagja. 88

Rep. lex. 1936:113. - Ker. m. közél. alm. II:845. - Ogy. alm. 1940:286. Arck. - Schem. Strig. 1947:258. - Diós 1999:174. (2859.) - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Porubszky József, porubai (Eperjes, Sáros vm., 1812. márc. 4.-Eger, 1900. júl. 11.): kanonok. - A középisk-t Debrecenben, Eperjesen, Kassán és Egerben végezte. Egerben teol-t végzett, de korhiány miatt 1 é. Czóbel László szabolcsi földbirtokosnál, 3 é. Szepessy János br. családjánál nevelősködött. 1832: pappá szent. Pásztón, Tiszafüreden, Verpeléten és Jászberényben kp. 1837: bölcs. dr., 1839: tanulm. felügy. Egerben, ahol bölcs-et tanított. 1841: egyhjogból drált. 1843: lyceumi tanár, 1845: onnan került a teol-ra, ahol egyhjogot és tört-et tanított. 1870: egri knk., 1878: kaproncai apáti c. nyert. A szegyh. kriptába temették. - Cikkei: Egri Egyhm. Közl. (1869-70), M. Sion (1868), Új M. Sion (1871). - Fm: Jus ecclesiasticum catholicorum. Pest, 1853. - Kath. egyhjogtan főleg jogakad. ifj. számára. Eger, 1863. - Az egri m. főpásztorának különös jogairól... Uo., 1865. - Ért. a polg. házasságról. Uo., 1868. - A királyi tetszvény. Uo., 1869. - Eltörlendők-e a zárdák? Eger, 1870. - A mo-i kath. ppségek, kápt-ok, pléb-k, zárdák s egyh. intézetek javainak jogi jellege és alanya. Eger, 1871. 88

M. Sion 1888:781. - Koncz 1892:199. - Pallas XIV:155. - Szinnyei XI:51. - Heves vm. 1910:396. - KL IV:29. - Puskás 1980:94.

Porubszky József (Domony, Pest-Pilis-Solt vm., 1861. máj. 30.-Csongrád, 1911. aug. 11.): plébános. - A gimn-ot Pesten és Vácott, a teol-t Vácott végezte, 1884. VII. 23: pappá szent. Nógrádon, Hódmezővásárhelyt, Szentesen kp., 1890: Vácott karkp. és legényegyleti ig., 1895: Tóalmás, 1903: Csongrád plnosa. 1896-1911: a Papok Euch. Egyes. egyhm. ig-ja, 1906: c. heővizi apát. - Írásai: Szemelvények a váci növendékpapság «Pázmán egyleté»-nek munkálataiból. 1. 1880-81, II. 1881-82, III. 1883-83. Vác, 1881-83. [versek, értekezések] 88

Chobot 1917:882. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.