🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pop
következő 🡲

Pop, Josif (1919-ig Pap József, nagysomkúti) (Máramarossziget, Máramaros vm., 1886. okt. 2.-Nagyvárad, 1960. febr. 6.): kanonok, káptalani helynök. - G.k. származású, 1904: lat. rítusra tért. A teol-t 1905-től Egerben végezte, ahol 1909. VI. 21: pappá szent. 1910: Egerben udvari kp., 1917: levtáros. 1919: az egri érsektől elbocsátását kérte, visszatért Máramarosszigetre, ahol a megnagyobbított Románia képviselőjévé választották. 1921-: kultuszmin. osztálytanácsos, 1922: pápai kamarás, a nagyváradi r.k. egyhm. tagja, 1925: szentjobbi apát. 1928: a konkordátum megkötése után knk. 1938: a rumén kormányzat az egyh. néhány papja „összeesküvése” miatt lemondatta Fiedler István nagyvárad-szatmári mpp-öt, helyébe ~ot kívánta kineveztetni, de azt Rómában elutasították, s Márton Áron gyulafehérvári pp-öt (1938-80) nevezték ki ap. kormányzónak. 1952. VIII. 19., majd 1953. III. 21-1957. II. 6: szentszéki kiközösítéséig ~ mint (törvénytelen) kápt. helynök intézte a nagyváradi egyhm. ügyeit, de csak a békepapság tekintette vez-nek. Haláláig a bukaresti 'nagynemzetgyűlés' tagja. Sírja a szentjobbi apátsági tp-ban. - M: Árpádházi Szt Erzsébet tiszteletének tört. Mo-on. Eger, 1910. 88

Schem. Agr. 1919-ig. - Osvát 1928:235. - Salacz 1975:141. - Virt 1991:143. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban) - Jakubinyi 2004:89.

Pop, Macedon (Oláhszentgyörgy, Naszód vidék, 1809.-Szamosújvár, 1875. júl. 29.): g.k. nagyprépost. - A teol-t Balázsfalván végezte, 1834: pappá szent. Naszódi s-lelkész, hittanár, majd parókus és külhelynök, IX. Pius p. 1857. XII. 11: az újonnan alapított szamosújvári egyhm. knk-jává és nagyprép-tá nevezte ki. 1863-65: és 1868-72: kápt. helynök. - Fm: Catechismul mic. H.é.n. - Catechismul mare. H.é.n. - Activitatea vicarilor Nasaudului, dela finea seccl. XVIII. pana la 1859. H.é.n. (A naszódi helynökök tevékenysége a XVIII. sz. végétől 1859-ig) - Galeria icoanelor. H.é.n. (A Szt képek galériája). P.I.

Szinnyei X:1434.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.