🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Plank
következő 🡲

Plank Jenő (Pozsony, Pozsony vm., 1890. aug. 9.-Bp., 1974. nov. 12.): vegyészmérnök, egyetemi tanár. - A pozsonyi főreálisk-ban 1908: éretts., 1912: Bpen vegyészmérnöki, 1917: műszaki dri okl-et szerzett. 1912: a mosonmagyaróvári Orsz. Növénytermesztési Kísérleti Állomáson szaknapidíjas vegyész, néhány hónap után visszatért a bpi műegy-re, ahol az ált. kém. tanszéken tanárs., 1915: adjunktus, 1919-21: a kém. technológiai tanszéken, 1921-30: az elektrokém. tanszéken. 1923: a Gazometriás módszerek c. tárgykör műegy. mtanára. 1924: a Tud-mentő Biz. pályadíjának nyertese. 1930: visszatért az ált. kém. tanszékre, 1928. VIII. 11: rk. tanár, 1942. I. 24: műegy. ny. r. tanár. 1945/46: és 1947/48: a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánja. Az 1944/45-ös ostrom alatti károk helyreállításában jelentős része volt. 1949: nyugdíjazták. - Újszerű gázpipettákat szerk., a gázok belső súrlódását vizsgálta, néhány új meghatározási módszert, új cseppreakciós kimutatásokat dolgozott ki a mikroanalitikában. - 1943: a SZIA IV. o., 1945. V. 30: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja; 1989. V. 9: l. tagságát folyamatosnak nyilvánították. - M: A chloroform elszappanosítása reactio-kinetikai szempontból. Dissz. Bp., 1917. - A minőségi chemiai analízis módszerei. Írta Scheitz Pál. Átd. és a 2. kiad-t s.a.r. Uo., 1926. - Kémia. (Az előadások röv. kivonata) Uo., 1937. (3. kiad. Uo., 1942) - Elemek felfedezése. Csűrös Zoltánnal. Uo., 1941. (A termtud-ok elemei 10.) - Útmutató a mennyiségi kémiai elemzéshez. Uo., 1941. - Újabb elemzési módszerek. Uo., 1942. (Mérnöki Továbbképző Int. XI. 4.) - Szervetlen kém. elemzési módszerek. 1. Minőségelemzés. Uo., 1944. (Laborvizsgálatok 2.) - Uaz. Minőségi elemzés táblázatokban. Uo., 1944. - Komplex vegyületek. Uo., 1948. (Mérnöki Továbbképző Int. V. 61.) - A fémelemzés módszerei. Mázor Lászlóval. Uo., 1949. (Uaz V. 62.) - Az Új lex. 1-6. köt. munk. Szerk. 1920. VII/IX-1944:3/4. sz.: a M. Chemiai Folyóir-ot, melynek 1931. XI-1944:3/4. sz-ig fel. szerk-je és 1944:1/2-3/4. sz.: szerk. biz. elnöke is. T.E.

SZIA tagajánl. 1943:29. - Periodica Politechn. 1975:173. (Szabadváry Ferenc: J. P.) - MTA tagjai 1975:219. - MÉL III:619. - Gulyás/Viczián XX.

Plank Kamill (1864. máj. 30.-1922/28 k.): plébános. - 1887: pappá szent., 1895: Kisdorogon, 1898: Németbólyon plnos, 1909: ker. esp. - M: R.k. egyh. énekek. Összeáll. Bátori Ferenccel. Mohács, 1903. 88

Schem. Qu. 1917:132; 1922:148. (1934: az élők között nincs, nekr. nincs! - MKA 1928: nincs) - Gulyás/Viczián XX.