🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pitroff
következő 🡲

Pitroff Pál Ödön (Gölle, Somogy vm., 1884. júl. 16.-Bp., 1965. dec. 23.): gimnáziumi tanár. - A középisk-t Kaposvárt és Kolozsvárt, az egy-et Kolozsvárt végezte, 1907: bölcs. dri, 1908: m-ném. szakos tanári okl-et szerzett. 1908: a győri áll. főreálisk. tanára, 1920: a VKM V. üo. berendelt hivatalnoka, 1923/24: a bpi II. ker. reálisk., 1926: az Orsz. Közokt. Tanács, 1928: Szegeden a Polgári Isk. Tanárképző Főisk., 1930: a bpi VI. ker. Kemény Zsigmond Reálisk., 1932-1944. VII: nyugdíjazásáig a bpi középisk. tanárképző int. gyakorló gimn-ának r. tanára, c. ig. - 1908: a győri Kisfaludy Irod. Kör egyik alapítója, 1919-20: a Dunántúli Irod. és Műv. Egyes-ek Szöv-e ig-ja, 1927: a SZIA II. o. tagja, az Irodtört. Társ. és a Pázmány Péter Társ. választmányi tagja. - Hagyatéka a pannonhalmi főapátság kvtárában. - M: Kemény Zsigmond. Élet- és jellemrajz. 1. r. Kolozsvár, 1907. - Az esztétika módszertanához. Győr, 1912. - Ibsen és a társad. Uo., 1912. - Hauptmann a drámáiban. Uo., 1913. - A szimbólum. Esztétikai vázlat. Uo., 1913. - Kemény és Balzac. Bp., 1913. (Klny. Uránia) - Bajza József levelei Kovács Pálhoz. Közli. Uo., 1914. - A játék és a műforma. Kolozsvár, 1914. (Klny. Erdélyi Múz.) - Kemény Zsigmond esztétikája. Bp., 1914. (Klny. Uránia) - Kovács Pál irod. levelezése. Uo., 1914. - Urvaszi. Írta Kalidásza. Dráma. Ford. Győr-Bp., 1914. - A győri sajtó tört. 1728-1850. Győr, 1915. - Nemes Gerzson. Írta M. Ch. Wieland. Költői elb. Ford. Bp., 1915. (Olcsó kvt. új sorozat 1776/77) - Arany János és a harmónia. Uo., 1917. - Degré Alajos. Uo., 1917. (Klny. Irodt.) - Tárogató. Versek. 1914-1920. Uo., 1922. - Fekete váza. Versek. Uo., 1923. - Dante. Írta M. Fischer. Ford. Uo., 1926. (A Zászlónk kvtára 4.) - A bujdosó vagyon. Reg. Uo., 1926. - Tündérfa. Reg. Uo., 1926. - Szt László kir. kis apródja. Ifj. reg. Uo. (1927) (M. ifj. kvtára 1.) - A felhők kapitánya. Reg. Uo., 1928. - Ker. forma és stílus. Uo., 1928. - A film és a filmokt. Uo., 1929. (Klny. M. Ped.) - Bev. az esztétikába. Uo., 1930. (Szt István kv-ek 80.) - A szépirod. esztétikája. Uo., 1933. (Uaz 107.) - Torquato Tasso. Írta J. W. Goethe. Színmű. Ford. Győr, 1933. - A koholt levél. A mohácsi csatából visszatért pécsi diák tört. Uo., 1939. - Tüske Náci és Tüske Böske. 2 jeles sün jeles tört. Uo., 1942. - A tékozló fiú. Ifj. reg. Uo., 1947. - Álneve: P. Pál Ödön. T.E.

SZIA tagajánl. 1927:15. - Gulyás 1956:613. - MIL II:507. - ifj. Pitroff Pálné közlése (1988. VII.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.