🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pio
következő 🡲

Pio, Pietrelcinai, Szt, OFMCap, keresztneve: Francesco (Pietrelcina, Benevento, Itália, 1887. máj. 25.-San Giovanni Rotondo ktor, 1968. szept. 23.): szerzetes pap, stigmatizált. - Kisbirtokos szülők 7 gyermeke közül a 4. Már kisgyermekként részt vett a gazdaság körüli munkában: a bárányokat és egyetlen kecskéjüket legeltette. Amikor édesanyja, Peppa mama játszani küldte, Francesco azt mondta: „Nem megyek, mert káromkodnak.” Szívesen időzött az Angyalok Királynéja-tp-ban, itt tanult hittant is. Amikor egyedül volt, a rózsafüzért imádkozta. A bárányok őrzése közben gyakran látott egy szakállas szerzetest, aki adományokat gyűjtött, s a kisfiú elhatározta, hogy ő is olyan szerz. lesz, akinek szakálla van. 5 éves volt, amikor egy nyári délután a Szt Anna-tp-ban megjelent neki Jézus Szentséges Szíve, odaintette magához a főoltár mellé és a fejére tette a kezét. Ettől kezdve voltak látomásai, őrangyalát is látta. Nagyon korán fölébredt benne a vágy, hogy szenvedhessen Jézus szeretetéért. Olykor az ágya mellett a földön aludt, párnája egy kő volt. - ~t egy parasztember tanította írni és olvasni. Amikor a család megértette, hogy szerz. akar lenni, magántanítókra bízták. Apja kétszer is megpróbált Amerikában munkát találni, hogy a család helyzetén könnyítsen, s gyermekei tanulhassanak. - Mielőtt otthonát elhagyta, Francescónak három látomása volt: 1902. XII: az Úr megmutatta neki, hogy egész élete folyamatos és kemény harc lesz a sátánnal. 1903. I. 1: a szentáldozás után jobban megvilágosodott az előző látomás; I. 5: éjszaka pedig egy fenséges, nagyon szép férfi megragadta a kezét, arra buzdítva, hogy vegye föl a harcot egy félelmetes és igen nagy termetű emberrel. Azt ígérte: „Segíteni foglak és nem engedem, hogy legyőzzön; mindig melletted leszek, hogy te győzd le őt”. - I. 6: Morconéban jelentkezett a kapuc. konventben. I. 22: beöltöztették és a kapuc. szokás szerint szülőhelyéről a ~ nevet kapta. ~ már ekkor elhatározta, hogy a szenvedésben fölajánlja magát az emberiségért. Örömmel viselte a noviciátius kemény fegyelmét. 1905. XII: áthelyezték a San Marco La Catolában lévő Szt Illés konventbe (Foggia). 1906. IV: továbbküldték a Campobasso melletti Szt Illés konventbe, ahol 1907. I. 27: ünn. fog-at tett. Itt végezte a gimn-ot is. -

A szigorú élet (fűtetlen szobák, mezítláb viselt saru) és az önkéntes vezeklések megrendítették egészségét, ezért elöljárói hazaküldték Pietrelcinába gyógyulni és megerősödni. Az év végén a montefuscói konventbe (Avellino mellett, Nápolytól 30 km K-re) küldték, itt kezdte a teol-t. 1910. VIII. 10: a beneventói szegyh-ban pappá sztelték. VIII. 14: szülőfaluja tp-ában mondta első szentmiséjét. - Ebben az időben az ördög gyakran és olyan gorombán támadta, hogy ahhoz hasonlót csak Vianney Szt János életéből ismerünk. ~ azonban megkapta a fölismerés és a kitartó harc kegyelmét. A kísértőt csak Barbablunak nevezte. - Egészségi állapota miatt elöljárói ismét hazaküldték, és ~ 1916-ig Pietrelcinában is maradt. Elöljárója ugyan többször türelmetlenül hívta vissza a konventbe, de valahányszor visszament, rövid idő alatt visszaesett a betegségbe. Végül XV. Benedek p-tól 1915. II. 25: engedélyt kapott a tartós ktoron kívüli életre. - Otthon kápláni teendőket, hitoktatást végzett, gyóntatott, ájtatosságokat vezetett. A szentmisét egyre inkább engesztelő áldozatként élte át. XI. 6: behívták katonának, de az első vizsgálat után Casertába küldték a katonai kórházba, ahol megállapították tüdőbaját, és elbocsátották. - Elöljárói 1916. II: Foggiába, VII. 28: a San Giovanni Rotondo konventbe (Nápolytól ÉK-re, az Adriai-tenger partjához közeli Garganóhoz tartozott, ahol 492. V. 8: megjelent Szt Mihály főangyal) küldték. Itt töltötte élete hátralévő részét, több mint 50 évet. - Egy levele szerint 1910-től viselte a láthatatlan →stigmákat. 1912. IV. 18: átélte a →szívcsere kegyelmét. A könnyek adományát is megkapta: sokat siratta a maga és a mások bűneit. Idegen nyelvekre az őrangyala tanította. 1918. VIII: átélte a szív megnyitásának (transverberatio) kegyelmét, IX. 20: megjelentek testén Krisztus látható, vérző sebei, a stigmák. Az Úr Jézus egyszer azt mondta ~nak: „50 évig viseled sebeimet, azután hozzám jössz.” Így is lett: pontosan 50 év múlva halt meg, s halála pillanatában a sebek behegedtek. - Az emberek keresni kezdték, egyre többen mentek el S. Giovanni Rotondo konventjébe, hogy találkozzanak vele. Ezzel együtt megkezdődtek a vizsgálatok stigmáinak hitelessége felől. A kiküldött orvosok többsége kételkedett a hitelességükben, de egyikük, Festa doktor nyilvánvalóan termfölötti jelenségnek minősítette a sebeket. Egy hivatalos vizsgálatot végző egyh. személy ezt a jelentést küldte Rómába: „Pio atya ördögtől megszállott, s a konvent tagjai csalók gyülekezete”. Ezért a Szt Officium 1923. VI. 17: úgy nyilatkozott, hogy a ~val kapcsolatos dolgokat nem tekinti termfölöttinek. Ellenségei még a konventből is el akarták távolíttatni, hogy a zarándoklatoknak véget vessenek. A környék lakói azonban fölkészültek arra, hogy mindenáron megvédik őt, s ennek láttán az egyik miniszter személyesen járt közben Merry Del Val vatikáni államtitkárnál, aki kieszközölte ~ maradását. A Szentszék azonban 1924. VI. 24: megtiltotta neki, hogy hívőket fogadjon, gyóntasson, s bármi módon kapcsolatot tartson velük. Ezért ~ évekig remetei elszigeteltségben élt és teljesen egyedül misézett. Végül azonban e rendelkezéseket XI. Pius p. egy újabb vizsgálat után, 1933: visszavonta. - ~ VII. 16: misézett újra nyilvánosan, a hívők részvételével. Egy év múlva kezdte újra a gyóntatást. Ettől kezdve élete a reggeli szentmise után végnélküli gyóntatásokból állt. 1954 nyarán a sokaság miatt a tp. előtti téren kezdett misézni. - ~ már 1925. I: megnyitott egy 20 ágyas kis kórházat, 1932: fölvetette egy nagyobb kórház építésének a gondolatát a szegény betegek szenvedésének enyhítésére. A gyűjtés 1940. I. 9: azzal kezdődött, hogy ő maga egy öreg nénitől alamizsnaként kapott arany tízfrankossal megkezdte az adakozást. Az adományokat a m. származású Kisvárday Károly patikus kezelte. Amint híre ment a kezdeményezésnek, Itáliából és az egész világból áradni kezdtek az adományok, olykor több milliós tételekben. Bajocchi grnő, miután ~ csodával meggyógyította, egész jövedelmét rendelkezésére bocsátotta.

Az építkezést 1947. V. 16: kezdték, s a Casa sollievo della Sofferenzát (Szenvedés Enyhítésének Házát) 1956. V. 5: áldották meg. Ebben az időszakban →Pogány György a titkára. - 1959. VIII: a Fatimai Szűzanya vándorszobra két napig S. Giovanni Rotondóban volt, s ezalatt ~ csodálatosan meggyógyult. 1964. V. 11: a Szentszéket tette meg ált. örökösévé. 1968. IX. 20: ünnepelték stigmatizációjának 50. évfordulóját. Vasárnap, 22-én ~ tolószékben mondta el utolsó szentmiséjét. A végén az áldásra föl akart állni, de összeesett. Éjszaka még egyszer meggyónt, kérte a szent kenetet, s testvérei és a hívők imádsága közben 23-án 2.30-kor meghalt. A konvent tp-ának kriptájában temették el, temetésén több mint százezer ember vett részt. - Egy bizonyítottan csodás gyógyulás után II. János Pál p., akinek ~ még fiatal korában megmondta, hogy pápa lesz, 1999. V. 2: b-gá, egy újabb gyógyulás után 2002. VI. 16: szt-té avatta. Ü: szept. 23. **

Kőváry Károly: A gyóntatószék ap-ai 3. Mandics Lipót és Isten szolgája, Padre Pio. Parma (Ohio, USA), 1977. (Példaképek századunknak 10.) - SzÉ 2002:591. - Begyik Tibor OCDS: Az üdvözítő szeretet megsebbzettje. H.n. 2002.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.