🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pilis
következő 🡲

Pilis, Pest m.: egykori ciszterci apátság. - 1184: a ~ hegyről elnevezett ciszt. apátságot III. Béla (ur. 1172-96) alapította. A szerz-ek a Franche Comté-i acey-i monostorból jöttek. Apátjai a 13. sz: 26 alkalommal kaptak pápai megbízást egyh. ügyekben. 1213: a ~i monostorban temették el a meggyilkolt Gertrúd kirnét. 1242: a tatárok feldúlták, Esztergomba menekített okl-ei megsemmisültek. IV. Béla 1254: aranybullás okl-lel újra biztosította birtokait és jövedelmeit. Ez az egyetlen fennmaradt okl-e 1950: elkallódott. 1356: az addig fr. kapcsolatokat tartó apátság élére VI. Ince p. Henrik heiligenkreuzi szerz-t rendelte. Birtokainak jövedelme ekkor 260 Ft, a pozsonyi, csütörtökhelyi és győri vámokból 440 Ft, ezekhez még tizedjövedelmek is járultak. - 1526. IX. 7: a Buda alá érkező törökök felégették. Értékeit utolsó apátja, Normann János Pozsonyba menekítette, majd Alamócba kerültek és nyomuk veszett. Az apát Heiligenkreuzban talált menedéket, ott temették el 1540 k. A ~i monostor köveit ezután építkezésekhez elhordták. - Buda visszafoglalása (1686) után a pálosok az apátság romjaiban vélték felfedezni az egykori, piliskeresztúri (Sancta Crux) remeteségük maradványait. Miután birtokba vették a területet, az odatelepített falut Szentkeresztnek nevezték el. 1712-ig egyh. személyek kapták meg az apáti címet, 1712: a velehrádi ciszterci apát nyerte el az uralkodótól, 1814-től pedig a mindenkori zirci apát viselte. A csallóközi és hontmegyei birtokok egy időre visszakerültek a rend tulajdonába, de a monostor helyszíne nem. - 1967-71: Gerevich László irányítása mellett feltárták az alapfalakat, és jelentős építészeti és tárgyi emlékek is kerültek napvilágra. Az a bizonytalan állítás, hogy a ciszt-ek előtt itt bencés apátság volt, sem történetileg, sem régészetileg nem bizonyítható. - Címét viselték: 1712. X. 5: Florian Nezorin, 1724. X. 16: Jozef Maly, 1749. VII. 21: Anton Hauck, 1763. IX. 14: Philippus Zuri velehradi apátok, 1802. VI. 25: Schuman Teofil, 1812. IX. 4: Dreta Antal, 1826: Villar Ferdinánd. H.F.L.

LBE:435. - Péterffy II:275. - Békefi Remig: A ~i apátság tört. 1-2. köt. Bp., 1891-92. - Gerecze II:632. - Gerevich László: A ~i ciszt. apátság. Szentendre, 1984. - Hervay 1984:141. - MRTp VII:159. (s.v. Piliszentkereszt) - Takács 1992:77. (37.)

Pilis, Pest m.: plébánia a váci egyhm. monori esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szentlélek tit-ra sztelték. A törökök 1526 u. elpusztították. 1934: alapították újra. Mai Krisztus Kir.-tp-át 1934: építették. Anyakönyvei 1922-től. Anyanyelve 1940: m., szl. - Plébánosai: Kállóy Lajos, 1959: Jäger Ottokár, 1961: Hajdu István, 1969: Solymosi Jenő, Bartalos Lajos, Patyi István, 1976: Dobozy István, 1996: Monor látta el, 1998: Szalka Mihály. - Lakói 1940: 1501 r.k., 17 g.k., 8 g.kel., 5396 ev., 340 ref., 73 izr., 49 egyéb vall., össz. 7384; 1983: 2300 r.k., össz. 9481. Frajna Mihály

Sándor kz. III:259. - MKA 2000:408. - Tari 2000:110.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.