🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petrovics
következő 🡲

Petrovics Ferenc (Siklós, Baranya vm., 1836. febr. 8.-Nagyvárad, 1896. nov. 23.): kanonok. - A gimn-ot Pécsett, a teol-t Bécsben, a Pázmáneum növ-eként végezte. Másfél évig klassz. filol-t is hallg. 1859. III. 27: pappá szent. 1861. II: Olaszban, VI: Rácpetrin, majd Pécsett kp. 1867: klassz. filol. tanárvizsgát tett. A pécsi főgimn. tanára. 1873: min. kinevezéssel a budai kir. főgimn. tanára, 1889: a nagyváradi tanker. kir. főig-ja. 1889: nagyváradi knk. - M: A középisk. rendtartás és tanáregyleti emlékirat. Bp., 1879. - Tacitus legnagyobb művének címe. Uo., 1881. - Taciti Annalium ab excessu divi Augusti libri I-VI. Uo., 1881. 88

Szinnyei X:1062. (1884: knk.) - Schem. Mv. 1896:177. (1889: knk.)

Petrovics Gyula (Erdőbénye, Zemplén vm., 1852. okt. 28.-Eger, 1923. okt. 12.): kanonok. - A középisk-t Sátoraljaújhelyen, Kassán és Egerben végezte, ahol 1876: pappá szent. Rakamazon, Bessenyőn és Nagykállóban kp., Nagykállóban főreálisk. hitokt. is. 1882: Oroson plnos. A VKM isk-k látogatásával bízta meg. 18 év után Tiszapolgárra került, ahonnan Samassa érs. nyíregyházi plnossá nevezte ki. Lébényi c. apát, később mint nyíregyházi plnos 1913. VIII. 10: ker. esp. 10 é. volt egri főplnos és a székeskápt. őrknk-ja. - Cikkei: M. Állam (1869, 88), Egri Egyhm. Közl. (1876, 78, 79-82, 86), egri Népújs., Idők Tanúja, Hazánk stb. Írói neve: Péterfy. 88

Koncz 1892:198. - Szinnyei X:1066. - Egri Egyhm. Közl. 1913:95. (knk. beiktatása); 1923:126. (Harkabusz László: ~) - Puskás 1980:94.

Petrovics Ibolya M. Mercedes, DNAK (Ároktő, Borsod vm., 1916. jan. 13.-Eger, 1991. szept. 24.): szerzetesnő. - Apja József r.k. kántortanító, anyja Miklós Terézia r.k. htb. ~ a Zeneakad. elvégzése után 1941. VIII. 23: Szarvaskenden lépett a kongr-ba. 1942. VIII. 24: első, 1946. VIII. 6: örök fog-át Kőszegen tette. A tanítóképző énektanára. 1950. VI. 16., a szétszóratás után kántor. r.k.

Petrovics Mária Ilona, DNAK (Szombathely, Vas vm., 1900. júl. 26.-Szombathely, 1971. jan. 18.): szerzetesnő. - Apja Sándor r.k. tisztviselő, anyja Simon Anna r.k. htb. ~ az óvónőképző elvégzése után 1918. VIII. 15: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1919. VIII. 15: első, 1922. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. Kőszegen az internátusban, majd Szarvaskenden dolg. 1950. VI. 16., a szétszóratás után édesanyjához költözött Szombathely-Szőlősbe, családoknál gyermekekre vigyázott. r.k.

Petrovics Péter Partén, Rosztosinszky (Szakoly, Szabolcs vm.-Munkács, 1665): fölszentelt görögkatolikus püspök. - 1620 k. lépett a csernekhegyi ktorba. Főleg ~ érdeme az →ungvári unió. Mikor választásra került a sor, 400 közül 370 pap ~t választotta pp-ké. I. Rákóczi György özvegye, Lórántffy Zsuzsanna az unióellenes Zejkan Joannicius személyében ellenpp-öt választatott. ~ ezért megválasztása után azonnal felszteltette magát Simonovics István gyulafehérvári ort. metrop-val. Lippay György felterjesztésére a p. megerősítette ~t. A csernekhegyi ktort Zejkan foglalta el, ~ Ungváron élt, s csak akkor költözhetett be a ktorba, amikor II. Rákóczi György özvegye, Báthori Zsófia katolizált és Zejkánt eltávolította. - Utóda 1689: De Camelis János. T.E.

Lacko 1965. - Pirigyi István: Parthén Péter pp. emlékezete. Szakoly, 1996.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.