🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pethe
következő 🡲

Pethe Márton, hetesi (Kassa, Abaúj vm., 1552.-Bécs, 1605. okt. 3.): érsek. - Apja P. Imre, kir. helytartósági ítélőmester, fivérei P. László, a m. kir. kamara elnöke, tornai főispán, és P. Imre, Radeczy István kir. helytartó főjegyzője. ~ Kassán és Krakkóban tanult. Pozsonyi és 1579: esztergomi knk. 1582. II. 21: szerémi cpp., IV. 29: váci mpp. és pilisi apát. 1585: pozsonyi prép. Súlyos betegségéből fölépülve lemondott a prépságról, 1586. III. 27: Esztergomban szentistváni prép., de a pilisi apátságot át kellett adnia Joó Balázsnak. 1587. VIII. 13: váradi mpp., szepesi és jászói prép. 1588. II. 1: Szepeshelyre költözött, a pléb-ról elűzte az ev. papokat, helyreállíttatta a prép. házat, a kápt. tp-ot, Ny-i oldalán 1598: építtette a máig álló védőfalat, 1590. VII: visszaszerezte a látókői (Lapis Refugii) uradalmat, a jászói birtok egy részét. 1591: a jászói prépság épületeit kölcsönökből ágyúkkal látta el. Alsómecenzéfen malmot, vashámort, hutát alapított. A 13 szepesi városban 1592: canonica visitatiót tartott. 1598-1600: kir. kancellár, 1598. IV. 16: győri mpp. 1599: kalocsai érs. és a győri ppség adm-a. 1601: a kir. helytartó h-e, 1602: helytartó és az esztergomi egyhm. kormányzója. A Bocskai-szabharc (1604-06) idején Somorjára, Németújvárra, majd Bécsbe menekült. Mint győri pp. erélyesen föllépett a protestantizmus ellen. Pozsonyban nyugszik. - Szerémi címe 1583: betöltetlen, utóda 1584. IX. 25: Ternavai István, Vácott utóda 1587. IX. 30: Mathisy István, Váradon 1598: Mikácsy Miklós, Győrött 1606. XII. 21: Náprági Demeter, Kalocsán 1607. X. 5: Szuhai István.  T.E.

LBE:91A. - Mendlik 1864:73. (1582-86: váci pp.), 82. (1583-97: váradi pp.), 70. (1598-1605: győri pp.), 78. (1600-07: kalocsai érs.) - Gams 1873:379. (1582. V. 5: szerémi pp.; 1583: üres), 384. (1582. V. 5-1587. I. 16: váci pp.), 385. (1586[89]. I. 16-1598. IV. 16: váradi pp.), 374. (59.) (1598. IV. 16-1605. X. 3: győri pp.) - Fraknói 1895:288. - Pirhalla 1899:305. (*Vas vm., 1554) - Kollányi 1900:183. (1587: lett váradi pp.) - Szinnyei X:895. (1587: lett váradi pp.) - Eubel III:320. (1582: szerémi pp.), 345. (1583. X. 26: váci pp.), 347. (1589. I. 16: váradi pp.), 232. (1598. VIII. 16: győri pp.); IV:156. (1600. XII. 15: kalocsai érs.) - Chobot II:552. (1586: lett váradi pp.) - Winkler 1929: 50. - Bunyitay-Málnási IV:55. - Bedy 1938:546. - Galla 1940:155. - Schem. Col. 1942:17. (1600-07: érs.); 1975:42. (uaz) - Gašić 1944:63. - Schem. Jaur. 1968:48.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.