🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Perth
következő 🡲

Perth: érseki székhely Ausztráliában. - Az 1845: alapított ppség 1913. VIII. 28: érsség lett. Suffr-ai: Broome, Bunbury, Geraldton. - 427.377 km²-en 2004: 1.427.956 l, 379.989 h, 103 pb, 147 ep, 140 szp, 1 ád, 199 sz, 485 szn, 105 ni, 23 ki-e volt. - Kat. sajtója: 1950-56: Tájékoztató. - A Kalocsai Szegény Iskolanővérek Kínából kiutasított 18 tagja 1951: ~ben telepedett meg. 1971-ig 4 házat vettek, árvákat gondoztak, öregotthont nyitottak. 1974. X. 29: Mindszenty József meglátogatta őket. 1980 u. kihaltak.  **

EH III:79. - AP 2004:506, 1056.


Perth: 1. Nyugat-Ausztrália fővárosa. 2. érseki székhely. Az 1845: alapított ppség 1913. VIII. 28: érsség lett. Suffr-ai: Broome, Bunbury, Geraldton. – 427.377 km²-en 2004: 1.427.956 l, 379.989 h, 103 pb, 147 ep, 140 szp, 1 ád, 199 sz, 485 szn, 105 ni, 23 ki-e volt. – 3. Regnum Marianum egyházközség. ~ben 2000: kb. 1000 magyar él. 1950. VIII. 20: Kóra Endre vezetésével megalakították a Mindszenty Egyesületet. 1951. IX. 9: a Kínából kiutasított Kalocsai Miasszonyunk Szegény Iskolanővérek közül hatan megérkeztek ~be. Nagy segítséget jelentettek a mindenkori m. lelkésznek. 1952 VI. Fazekas László ideiglenesen ~be jött. VII: Clontatfban elindították a Magyar Iskolát. VIII: a perthi érsek határozott kérésére a Mindszenty Egyesület feloszlott (indoklása: élő személyről csak az illető beleegyezésével lehet egyesületet elnevezni). A Magyar Iskola a nővérek rendházában, Subiacóban működött. Krisztus Király ünnepén körmenetet tartottak, XII: a fiúk, I: a leányok nyári táborát a nővérek vezették. A nővérekkel együtt érkezett Németh Ferenc SJ, ő az első m. lelkész ~ben. – 1953–59: Forró Ferenc SJ a lelkész. Mindszenty bíboros bebörtönzésének évfordulóin mindig megemlékezés volt pp-i nagymisével a katedrálisban. 1954: megalapította a Regnum Marianum Egyesületet és megkezdődtek a rendszeres vasárnapi m. szentmisék a Sacred Heart tp-ban. Húsvéti lelkigyakorlatokat is tartottak és felkészítették a gyerekeket az elsőáldozásra. 1955–83: Tarnay Zoltán volt a kántor. Nyaranta gyermektáborokat rendeztek és évente lelkigyakorlatokat tartottak. Az egyhközs. elnökei ezekben az években: Szekendy Ferenc, Szeremley Nándor, Turchányi Gyula. – 1959: Forró atya visszatért Sydney-be, a helyére Békési István SJ érkezett Kanadából. A hónap első vasárnapjának délutánján kulturális összejövetelt tartottak. A cserkészcsapat is rendszeresen összejött, zászlójukat 1961: áldották meg. – 1962: Békési atyát Melbourne-be helyezték, helyébe Fazekas János SJ jött Sydney-ből. Bevezette az Anyák napja és a Mikulás-ünnepségeket is. 1974: Mindszenty bíboros látogatta meg a a perthi magyarokat. 1975. VII. 31: Fazekas atya meghalt szívrohamban. Az érs. celebrálta a gyászmisét, Varga Zoltán búcsúztatta és Kemény Péter ev. lelkész mondott neki végső búcsút a temetőben. – A vasárnapi szentmiséket ezentúl a kedvesnővérek subiacói kápolnájában tartotta a m-ok számára Williams SJ és Mercovich SJ. Az olvasmányokat érseki engedéllyel m-ul olvasta fel Gleich József, akit közben az egyhközs. elnökévé válaszottak. 1975–79: néha m. papok is ellátogattak rövid időre ~-be. 1979–84: Strommer Henrik volt a lelkész. 1984 u. a hívek létszáma fokozatosan csökkent, a nővérek is visszavonultak. Strommer atya halála után a litván Alfonso Savickas atya a Sacred Heart tp-ból misézett alkalomszerűen a Magyar Otthonban. Ekkor kezdődtek meg a kéthetenkénti imaórák, a Szentírás-olvasás házaknál majd a Magyar Otthonban. Ezeket Gleich József vezette. Ő, Zentai Károly és Csaba László engedélyt kaptak az érs-től a betegek látogatására és áldoztatására. 1986–93: gyakran látogatott el Perthbe Adelaide-ből Marik Tamás OFM lelkigyakorlatok adására, a szentségek kiszolgáltatására. – Miklósházy Attila SJ pp. 1991, 1994 és 2000: látogatta meg a perthi magyarokat. Mivel Marik atya 1994: visszatért Mo-ra, időközönként Kiss János Melbourne-ből jött lelkigyakorlatot tartani és a szentségeket m-ul kiszolgáltatni. Az imacsoport továbbra is megtartotta kéthetenkénti, majd havi imaóráit Gleich József vezetésével (+2005). 2005: Csaba László szerkeszti a Perthi Magyar Hírek havi értesítőt és igyekszik a Magyar Házat továbbra is fenntartani. – Lelkészei: 1953–54: Németh Ferenc SJ, 1954–59: Forró Ferenc SJ, 1959–62: Békési István SJ, 1962–75: Fazekas János SJ, 1975–79: Forsthoffer N., 1979–84: Strommel Henrik. Kat. sajtója: 1950–56: Tájékoztató. Mi.A.

AP 2004:506, 1056. – Miklósházy 2005:167.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.