🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Peltzmann
következő 🡲

Peltzmann Gergely, OFM (Veszprém, Veszprém vm., 1794. aug. 10.-Pest, 1870. nov. 11.): szerzetes. -Veszprémben és Győrött tanult, 1815: lépett a Kapisztrán Szt Jánosról nev. ferences r-be, a teol-t Nagyszombatban és Pozsonyban végezte. 1821: Esztergomban pappá szent. Érsekújvárt, Kismartonban, Németújvárt, Pápán, Esztergomban, Székesfehérvárt és 25 é. Pesten hitszónok. Simontornyán h. plnos, isk. ig. és zárdafőn. 1857. IX. 19: megkapta a »Praedicator generalis« c-et. Élete alkonyán Pesten h. zárdafőn. - M: Lelki kalauz. Oktató imakv. keresztyén kath. hívek házi és tp. használatára. Pest, 1850. (3. kiad. Uo., 1857; ném-ül Uo., 1850, 3. kiad. Uo., 1856) - Marianischer Blumenkranz zur Beförderung der Verehrung Mariä. Uo., 1856. (m-ul: Mária virágkoszorúja ... Uo., 1862) - Manuale Sacerdotum pro visitatione et provisione infirmorum, item supplico afficiendorum, nec non sepultura mortuorum. Uo., 1863. (4 nyelven) - Mennyei kegyelemvirágok, az ifj. tp. és házi ájtatosságának nevelésére. Uo., 1863. (ném-ül Uo., 1863) 88

Szinnyei X:732.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.