🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Paxy
következő 🡲

Paxy István, pákosi (15. sz.): püspök. - Csanádi knk., 1438. IV. 30: nándorfehérvári pp. - Utóda 1450. IV. 16: Tamás. 88

Gams 1873:396. (9.) (s.v. Paxy) - Eubel II:219. (13.) (s.v. István, Péter fia) - Schem. Csan. 1900:68. (1435-40: István marosontúli csanádi főesp. talán azonos ~nal)

Paxy János   →Paksy János

Paxy László (Zsitvabesenyő, v. Bars vm., 1920. okt. 31.-): plébános, cserkészparancsnok. - 1931-39: a komáromi bencés gimn-ban tanult, a teol-t 1939-44: Esztergomban végezte, 1944. VI. 18: pappá szent., Nagymaroson hitokt., 1945. I-III: Kőhídgyarmaton, III-V: Komjáton, 1945. VI-1946. VIII: Nagyölveden kp., 1946. IX-XI: a szentgyörgyi (v. Pozsony vm.) internálótábor lakója, mert a csehszl. hatóságok kívánsága ellenére nem tagadta meg magyarságát, anyanyelvét, m. híveit nem buzdította a →reszlovakizációra. Hívei közbenjárására XI. 12: szabadult. Zsitvaapátiban kp., Melleken kisegítő lelkész, 1947: Felsősipéken, 1954: Helembán, 1958: Újbarson, 1966: Pozsonyeperjesen, 1974-91(is): Egyházfán plnos. - 1944: Nagymaroson, 1991-: Egyházfán cserkészparancsnok. - A pozsonyi m. kat. hetilap, a Remény munk. - M: Testvérek Krisztusban. Egy szlovákiai m. pap önéletrajza. Bp., 1991. 88

Schem. Strig. 1945:352. - Havasy 1990:405. - Új Szó (Pozsony) 1991. XII. 23. (Sípos: Mag a hó alatt. Beszélgetés ~ esp-sel emberségről, kerségről, magyarságról.) - Hetényi Varga I:206. Arck. - KKKP 1993:240. (857.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.