🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Paula
következő 🡲

Paula, Szt, Cornelia Aemilia Asinia (Róma, 347. máj. 5.-Betlehem, 406. jan. 26.): özvegy, Szt Jeromos tanítványa. - Előkelő róm. családban született, anyja (Blesilla) révén rokonságban állt a Scipiókkal, Gracchusokkal és Paulus Aemiliusszal, kinek az apja (Rogatus) Agamemnontól vezette vissza származását. - 15. é. férjhez adták a pogány Toxotiushoz, aki Aeneast is az ősei közé számította. 5 gyermekük: (Szt) Blesilla, Paulina, Rufina, (Szt) Eusztochium, Toxotius. - ~ gyermekkorától mély imádságos életet élt, de férje oldalán nélkülözhetetlennek tartotta a ranggal járó fényűzést. Férje halálát (379) nagyon megszenvedte, „csaknem ő maga is meghalt”. Ezután azonban Eusztochiummal együtt csatlakozott (Szt) Marcella közösségéhez. Eusztochium többnyire Marcellánál időzött, ~ viszont a saját házát formálta „női kolostorrá”. Ápolták a szegényeket és betegeket. Amikor rokonai szemére vetették, hogy elherdálja gyermekei örökségét, ~ azt válaszolta, hogy nagy örökséget hagy rájuk, Krisztus irgalmát. - Amikor egy zsin-ra Rómába érkezett Szalamiszi →Epiphaniosz és Paulinosz (†388), Antiochia pp-e, ~ vendégül látta őket. Velük együtt tért vissza K-ről Szt Jeromos is. - Marcella meghívta Jeromost a házába lelkivezetőnek, s a közösség hamarosan héberül zsoltározott. ~t megragadta a zsoltárok világa. Jeromos a 118. zsoltárt egy ~nak szóló levélben magyarázta. Férje halála után Blesilla (az elsőszülött) is csatlakozott anyjához és nővéréhez, de már 384 őszén meghalt, ami ismét megviselte ~t. - Szt I. Damasus p. (ur. 366-384) halála után, 385. VIII: Jeromos elhajózott K-re. Amikor a tél elmúlt, ~ Eusztochiummal együtt utána ment. Útközben Cipruson vendégül látta őt Epiphaniosz pp. Szalamiszban v. Antiochiában Paulinosz pp-nél találkozott Jeromossal. Együtt mentek tovább a Szentföldre, melyet Jeromos vez-ével széltében-hosszában bejártak. - Betlehemben töltötték a telet, majd 386 tavaszán Egyiptomban fölkeresték a remetéket és szerz-eket. Alexandriában 1 hónapot töltöttek a →Vak Didümosz mellett. 386 őszén tértek vissza Betlehembe, ahol fölépítettek 2 kolostort szerz-ek és szerznők számára, s egy zarándokházat. A női ktort Alexandriai Szt Katalin oltalma alá helyezték és →Pakhomiosz tanai szerint építették föl: fallal körülvett ter-en 3 lakóház és egy tp. ~a mindenfelől érkezett szüzeket és özvegyeket műveltségük és társad. helyzetük szerint 3 csoportra osztotta, külön főnöknőkkel. Közösen imádkoztak, vasárnaponként a Születés-baz-ba jártak szentmisére. ~ erőssége Isten igéje volt, a Szentírást kívülről tudta. A zsolozsmázás és a Szentírás tanulmányozása mellett kétkezi munkát végeztek, fontak és szőttek. - Rómában rövid időn belül meghalt ~ 3 gyermeke, Rufina, Paulina és Toxatius, kinek házasságából egy Paula nevű kislány maradt, aki később Betlehembe ment és Eusztochium utóda lett a ktor élén. ~ kérésére Jeromos levélben kérte Marcellát, hogy költözzön hozzájuk Betlehembe. Marcella helyett (Szt) Fabiola jött. - ~ temetése után Szt Jeromos hosszú levelet írt Eusztochiumnak ~ életszentségét méltatva. A sírboltra vésett verses feliratot is Jeromos fogalmazta. - Ü: jan. 26. - Ikgr. Jeromossal és Eusztochiummal együtt ábrázolták, attrib-a a Vulgata és a feszület. **

BS X:123. - SzÉ 1988:68.

Paula, Frassinetti, Szt (Genova, Itália, 1809. márc. 3.-Róma, 1882. jún. 11.): szűz, rendalapító. - Giuseppe →Frassinetti húga. 1820: anyja meghalt, s 4 testvérének gondozása reá hárult. 19 é. korára teljesen kimerült a sok munkában, s pap testvére, Giuseppe meghívta pihenni vidéki pléb-jára. Kellemes személyisége gyorsan magához vonzotta a falu fiataljait, s ~ köztük ismerte fel nevelői hivatását. Giuseppe segítségével 1834. VIII. 12: Quintóban megalapította a Hit Leányai társulatot, mely 1835: Szt Dorottya Nővérei társaság lett. Szegény gyermekek számára isk-t nyitottak, s megélhetésükért éjjel is dolgoztak. A kolera kitörésekor Genovában segítettek a szenvedőknek. 1841. V. 19: Rómában is házat nyitottak. XVI. Gergely p. 1844: megbízta egy menhely vezetésével, mely később anyaházuk lett. A kongr. tevékenysége gyorsan bővült: nevelési közp-ot nyitottak Rómában, házat Nápolyban, bentlakásos isk-t Bolognában és árvaházat Recanatiban. 1866: elindult a brazil és a portugál misszió. A 21. sz. elején 4 földrész 12 országában vannak jelen. - ~t 1930. VI. 8: b-gá, 1984. III. 11: sztté avatták. Holtteste a róm. S. Onofrio-tp-ban nyugszik. **

LThK IV:293. - BS V:1259.

Paula, Kalazanci Szt Józsefről nevezett, Szt, Montal Fornés (Arenys de Mar, Barcelona m., Spo., 1799. okt. 11.-Montserrat, 1889. febr. 26.): rendalapító. - Özvegy édesanyja támasza volt öt gyermekének nevelésében. Szülővárosában szerzett tapasztalatai érlelték meg hivatását a spo-i keresztény leánynevelés elindítására. 1829: egy barátnőjével nyitotta meg első isk-ját a fr. határ menti Figuerasban. Legkésőbb 1837-től ~ teljesen azonosult Kalazanci Szt József céljaival, és piar. szellemben nyitott isk-t 1842: szülővárosában, ahol közvetlen kapcsolatba került a matarói piar-kkal, majd 1846: Sabadellben, ahol 2 piar. is dolgozott. 1847. II. 2: segítségükkel 3 társával fogadalmat tettek mint a Piaristák Mária-leányai. A szokásos három fogadalom mellé egy negyediket is letettek a tanításra vonatkozóan. ~ 1849: Igualadában, 1850: Vendrellben, 1852: Masnouban, 1859: Olesa de Montserratban alapított isk-t, és segített további 4 létrehozásában. Élete utolsó 30 évét kedvenc olesai isk-jában töltötte. Halálakor 346 nővér tanított a kongr. 19 isk-jában. - B-gá avatási eljárása 1957. V. 3: kezdődött Barcelonában. II. János Pál p. 1993. IV. 18: b-gá, 2001. XI. 25: sztté avatta. **

Paula, Spanyol, Szakállas, Szt (4. sz.): pásztorlány. - Legendája szerint arca elcsúfításáért imádkozott, hogy megszabaduljon egy nemes ifjú zaklatásától. Szakálla nőtt. Remeteként élt tovább. - Ü: febr. 20. **

Schütz I:191.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.