🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pataky
következő 🡲

Pataky Arnold, pujoni (Temesvár, Temes vm., 1882. jún. 16.-Alacska-Puszta, Sajószentpéter mellett, 1950. márc. 18.): egyetemi tanár. - Teol. tanulm-ait királygyűrűs dr-ként a bpi egy-en végezte; Lővenben folytatta. 1905. III. 12: pappá szentelése után a váradi ppi irodában szolgált. Rövid káplánkodás után 1907: a váradi papnev. pref-a és teol. tanára, 1915. X. 2-1926. VIII. 7: a bpi egy-en az ósz-i szentírástud. rk., 1920: r. tanára, 1926. VIII. 7-1950. VI: az ÚSz és a gör. nyelv ny. r. tanára. 1922/23, 1926/27: és 1931/32: a hittud. kar dékánja majd prodékánja, 1936/37: az egy. rektora, 1937/38: prorektora. - 1923: szerepi c. apát, 1931: p. prel. 1944: felsőházi tag. Az Unio Eucharistica Nővérek Társasága alapítója. 1944. III. 19. u. 4 szobás lakásában zsidókat bújtatott. A Szálasi-rendszer egyetlen felsőházi ülésén fölszólalt a rendszer embertelenségei ellen. 1909: az ASzTT alapító tagja, 1915: a SZIA alapító, 1940: tb. tagja, 1934: az I. o. ig-ja. - Írásai: M. Sztföld évkv-e 1943. (Bp., 1942. Egy ősker. egyházközs. belső élete); 1944. (Bp., 1943. A boldog társad. élet legfőbb szabályai az ÓSz-ben) - M: Az úsz-i kánon tört. az első niceai zsin. koráig. Nagyvárad, 1906. - A Heródes-dynastia tört. Bp., 1908. - Az Antikrisztus a ker. hagyományban. Uo., 1910. - Bibliai szokások a mai Palesztinában. Nagyvárad, 1911. - A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában. 1-2. köt. Bp., 1918, 1924. - A „gyermek Jézusról” és a „Szent ábrázatról” nev. B. Terézia nővér boldoggáavatásának tört. Uo., 1924. (A...B. Terézia nővér önéletrajza. Ford. Nagyfejeő Gabriella. Uo., 1924. függelékként is) - Székely István emlékezete. Uo., 1928. (SZIA emlékbeszédek II. 1.) - Szt Tamás ap. cselekedetei. Uo., 1931. (SZIA hittud. és bölcs. o. felolvasásai II/5.) - Katolicizmus és zsidóság. Vallástört. előadások Bangha Bélával és Iványi Jánossal. Uo., 1933. - A kerség eredetére vonatkozó újabb elméletek. Uo., 1936. - Az Apokalipszis tört-bölcselete. Uo., 1937. - Emlékbeszéd Kmoskó Mihály r. tag felett. Uo., 1937. (SZIA emlékbeszédek II. 6) - Wolkenberg Alajos emlékezete. Uo., 1937. - Emlékbeszéd Mihályfi Ákos, v. osztályelnök, tb. tag felett. Uo., 1938. (SZIA emlékbeszédek III. 1.) - Apokalipszis - modern jövendölések. Uo., 1942. - Emlékbeszéd Hanauer Árpád István váci mpp. felett. Uo., 1942. (SZIA emlékbeszédek III. 9.) - Evangéliumi kronológia. Jézus Krisztus ... élete a 4 evang. szerint. 100 Biblia-óra anyagával. ~ útmutatása alapján összeáll. Szabados Anzelm. 2. kiad. Uo., 1950. (Az 1. kiad. a Sztföld Jézus Krisztus korában térkép mellékleteként. Uo., 1938) 88

Hermann-Artner 1938:560. - Schem. Mv. 1938:41. - Ker. m. közél. alm. II:800. - SZIA tagajánl. 1940:4. - MÉL I:368. (téves adatokkal) - Zakar kz. 38. - Schem. Mv. 1995. (†márc. 21.) - - Gulyás/Viczián XX.

Pataky Géza (Belényes, Bihar vm., 1897. jan. 15.-Vác, 1974. nov. 15.): kanonok. - 1922. VII. 2: Vácott pappá szent., ahol int. tanulm. felügyelő és hitokt., 1924-28: a szem. tanulm. felügyelője és teol. tanár, 1925: hittud-ból drált. 1928-38: lelki ig., 1942-52: teol. tanár, 1950: szegyh. knk., 1868: dorozsmai c. apát. - M: A megváltásból fakadó élet. [Rákospalota], 1940. - Élet az imádságból. Uo., 1942. - Ég és föld között. Bp., 1942. 88

Schem. Vac. 1938:9; 1949:9. - Pilinyi 1943:102. - Tóth 1948:101. - VEA 1970:339.

Pataky Kornél (Erzsébetfalva, Pest vm., 1920. márc. 11.-Győr, 1998. okt. 6.): megyéspüspök. - A gimn-ot Bpen a bencéseknél végezte. 1938: Pannonhalmán bencés novíc., 1939: csanádi egyhm-s kispap. A teol-t a KPI-ben Bpen végezte. 1944. IV. 30: Szegeden pappá szent., teol. dr. 1945: Szeged-Felsőközpontban a tanyavilágban kp. 1948: Szegeden gimn. hittanár, 1949: ppi titkár. 1957: irodaig., 1958: knk., 1969: nagyprép., 1973: provikárius, 1974: ppi helynök. 1975. I. 7: gegi vál. pp. és győri ap. kormányzó. II. 6: Bpen pp-ké szent. 1976. IV. 2: győri mpp., IV. 29: iktatták be. 1991-től nyugalomban. 88

Schem. Csan. 1961:65. - MKA 1984:143. (*Pesterzsébet!, holott az 1924-ig Erzsébetfalva!) Arck. - Schem. Jaur. 1985:21.


Pataky Katalin M. Ventura SZINT (Érseklél, Komárom vm., 1889. ápr. 1.–Esztergom, 1968. dec. 30.): szerzetesnő. – 1907. XI. 11: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1911. VII. 19: uitt tette. A zárda háztartásában dolg. – 1950 u. az esztergomi szoc. otthonban élt. r.k.

Pataky Mária Olga SZLT (Felsőróna, Máramaros vm., 1895. szept. 5/6.–Bakonybél, 1985. febr. 14.): szerzetesnő. – Óvónőképzőt végzett. 1913. VIII. 15: Bpen lépett a r-be. – 1950 u. Esztergomban a Simor kórházban dolg. 1971: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.