🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Parsch
következő 🡲

Parsch, Johann Pius, OSA (Alamóc, Cseho., 1884. máj. 28.-Klosterneuburg, Au., 1954. márc. 11.): a liturgia apostola. - 1904: Klosterneuburgban lépett a r-be. 1909: pappá szent. 1913: a lelkipásztorkodástan tanára, 1915-18: táb. lelkész. 1919-: bibliaórákat tartott, 1921-: lit. köröket vezetett, 1922: tartotta első közösségi miséjét. A lit. szövegek kiadására nyomdát és kiadót alapított. 1941: a ktor föloszlatásakor lpászt. lett. 1946: az úsz-i egzegézis tanára a r. főisk-n. Érdemei voltak a lit. megújulás és a Szentírás népszerűsítésében. - A m. lit. mozg. ~ hatása alatt bontakozott ki (→Szunyogh Xavér Ferenc). - Fm: Das Jahr des Heiles. 1923. (m-ul: Üdvösség éve. Az egyh. év liturgiájának magyarázata. 1. A karácsonyi ünnepkör. 2. A húsvéti idő. Ford. Halamka Gyula, Bátky Miklós, Szamek József. 3. A pünkösd utáni idő. Ford. Halamka Gyula, Bátky Miklós, Albert István. Bp., 1936-37) - Messerklärung. 1930. (m-ul: A szentmise magyarázata a lit. megújulás szellemében. Ford. Szunyogh X. Ferenc. Bp., 1937) - Lernet die Messe verstehen. 1931. (m-ul: Ismerjétek meg a szentmisét! Ford. Horváth János. Győr, 1943) - Volksliturgie. 1940. - Die liturgische Predigt. 1-10. köt. 1948. - Breviererklärung. 1949. - További m. kiadás: Lit. szentbeszédek. 1. Advent és karácsony. 2. Böjti idő. 3. Húsvét és pünkösd. 4. Pünkösd utáni idő. Ford. Klinda Pál. Bp., 1936. - Kiadta 1926-tól a Bibel und Liturgie, 1928-52: a Lebe mit der Kirche folyóir-okat. **

LThK VIII:111. - NCE X:1040.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.