🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pappfy
következő 🡲

Pappfy Jusztin (Dizsér, Bihar vm., 1841. okt. 23.-Nagyléta, 1882. márc. 27.): g.k. parókus. - A gimn-ot Nagyváradon, a teol-t Pesten és Bécsben végezte. 1863. XI. 1: Papp-Szilágyi pp. pappá szent. A nagyváradi gimn. tanára, 1864: Nagyváradon újjászervezte a rum. olvasó egyes-et, 1868: megalapította az Amvonulu (Szószék) folyóir-ot, melyben közölte prédikációit. 1871: p. kamarás, sztszéki ülnök és főesp. 1880: nagylétai parókus és ker. esp. Mint a bécsi Szt Borbála Közp. Szeminárium növ-e a brassói Gazetta Transilvaniei, a pesti Aurora, a bukaresti Revista Carpatiloru, a pesti Concordia, hazaérkezése után a pesti Familia és a bécsi Sionulu Romanescu c. lapokban közölt költeményeket és tanulm-okat. - M: Poesia si Prosa. Nagyvárad, 1870. (26 költeménye és a rum. irod. tört-éről írt dolgozata) - Az Orsz. Kat. Kongresszuson, Pesten, 1870. nov. 3-án mondott beszéde. Uo., 1870. - Pol. programm. Uo., 1871. (A Deák-párt képviselőnek jelölte a margittai ker-ben) - Emlékbeszéd Deák Ferenc felett, melyet ~ a nagyváradi g.k. szegyh-ban tartott, 1876. Nagyvárad, 1876. P.I.

Márki 1880:78. - Szinnyei X:386. - Fodor István nagylétai g.k. esp. közlése

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.