🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pamer
következő 🡲

Pamer László, SJ (Zalaegerszeg, Zala vm., 1869. ápr. 15.-Balatonfüred, 1951. júl. 24.): hithirdető. - A gimn. alsóbb o-ait Kalksburgban (Au.), a felsőbbeket Pozsonyban, a teol-t a bpi, az innsbrucki egy-en és Kalocsán végezte. 1883. VIII. 14: lépett a JT-ba, 1899. III. 19: pappá szent. 1897-1939: Kalksburgban m. nyelvtanár, gyóntató, kv-cenzor. 1938: Au. náci megszállása s az int. föloszlatása után visszatért Kalocsára. - Cikke: Kat. Szle (1917:493. Pálosaink a műv. terén). - M: Gonzaga szt Alajos iratai. Bp., 1891. - A Jézus-társasági szentek és boldogok tisztelete. Összeáll. Kalocsa, 1891. (3. kiad. Bp., 1926) - Nagyasszonyunk szeplőtelen szívének tisztelete. Uo., 1904. 88

Szinnyei X:248. - JTE 1941:338. - Pilinyi 1943:259. - Cat. SJ 1948:60. - Bíró 1955:133. - Gulyás/Viczián XX.


Pamer Mihály (Szombathely, Vas vm., 1835. aug. 8.–Bp., 1894. okt. 29.): plébános. – 1859. VII. 19: pappá szent., Kisunyomban és Bánokszentgyörgyön, 1860: Rábaszentmihályon, 1862: Jánosházán, 1865: Hosszúperesztegen kp., 1867: Alsóságon plnos, 1893: tb. knk. – M: Egyh. beszéd, ... Intay Vazul ... Szt Benedek r. áldozó és a dömölki apátság perjelének arany miséje alkalmával ... Sopron, 1882. – Egyh. beszéd, ... Vincze Paulin, Szt Benedek r. áldozár ... arany-miséje alkalmával ... Kiscell, 1892. – Egyh. beszéd, ... Hollosy Jusztinián Szt Benedek r. áldozópap ... aranymiséje alkalmával ... Uo., 1893. 88

Szinnyei X:249. (†1895 k.) – Géfin 1929:364; 1935:310.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.