🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Paintner
következő 🡲

Paintner Mihály Antal, SJ (Sopron, Sopron vm., 1753. szept. 6.-Győr, 1826. szept. 22.): választott püspök. - 1769. X. 17: lépett a r-be, Trencsénben novíc. 1773: a r. föloszlatása után a bécsi Theresianumban mint világi pap Grassalkovich hg. fiának nev-je. 1774-75: Kőszegen gimn. tanár. 1777. III. 29: sztelték pappá. 1785: rátóti prép., 1805: a győri tanker. főig-ja, 1806: győri knk. 1808: a kápt. követe az alsótáblán. 1809-11: locsmándi főesp., 1811-26: szentadalberti prép. 1816. IX. 27: novi vál. pp. 1822: a m. kir. udvari kancelláriánál referendárius és a Jénai Mineralógiai Társ. tagja. - →Révai Miklós barátja volt, anyagilag is támogatta. Gyűjtötte a JT tört-ére vonatkozó dokumentumokat, mert össze akarta állítani a Jezsuita erők lex-át. Ném. nyelvű beszédein kívül összeállította az ausztriai jezsuita rendtart. tagjai munkáinak jegyzékét. Kvtárát és kz-os hagyatékát a pannonhalmi bencés apátságnak adta, azzal a kikötéssel, hogy a JT visszaállítása esetén adják annak vissza. A végrendeletet jogi hiányosságok miatt érvénytelennek nyilvánították, de 1830: az apát megvette az egész gyűjt-t. Ez a gyűjt. azért jelentős, mert az osztrák provincia levtára, ahová Mo. is tartozott, s így m. forrásokat is tartalmazott, nagyrészt megsemmisült. - M: Bernardi e com. Zamagna, Navis aeria. Bécs, 1782. - Salutatio... H.n., 1791. - Rede bey Gelegenheit... Veszprém, 1798. - Jubelrede... Pozsony, 1800. - Trauerrede... Győr, 1802. - Utóda a novi c-en 1840: Fekete Mihály. T.E.

M. Sion 1891:469. - Sommervogel VI:88. - Schem. Jaur. 1897:44. (576.) - Szinnyei X:95. - Bedy 1938:471. (1811: novi pp.) - JTÉ 1942:1691. (s.v. Paindtner) - LBE:409. (1816: novi pp.) - Ungarn Jahrbuch 1972:172. (Szilas, László: Quellen der ung. Kirchengeschichte aus ehemahligen Jesuitenarchiven) - Szabó F.: A Pannonhalmi Főapátsági Kvtár kz-katalógusa. 1850 előtti kz-ok. Bp., 1981. - Gulyás/Viczián XX.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.