🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > országbíró
következő 🡲

országbíró (lat. iudex curiae): a királyi udvar bírája: udvarbíró, a király helyett ítélkező bíró a kúriában, →nagybíró. - Hivatalát a →nádortól vette át. Az →Aranybulla úgy emlékezett meg róla, mint állandóan az udvarhoz kötött bíróról: „A mi udvarbíránk, amíg az udvarban tartózkodik, mindenki fölött bíráskodhatik és az udvarban megkezdett pert bárhol befejezheti, de ha birtokán tartózkodik, nem küldhet ki poroszlót és nem idézhet meg feleket.” (9. c.) - Helyettese volt az al~, aki a 14. sz. közepéig maga is adott ki ítéletlevelet, →ítélőmestert is tartott. - Az ~i méltóságból a kir-t helyettesítő bíró lett. A kir. elé (praesentia regia) idéztetni a 13. sz. közepe óta annyit jelentett, mint az ~ széke elé idéztetni. A 14. sz: feladatait a nádor és a →tárnokmester vette át, az ~ az igazságszolgáltatás s a hozzá kapcsolódó okl-kiadás vez-je. A 18-19. sz: a nádor ált. helyettese, 1884-1945: cím, hatáskör nélkül. - Tisztségét viselték: 1131 e. György, 1135 e. Gyula, 1141 e. Fanzell, 1146: Kádár (Cadarius), 1148: Gereon, 1150-57(59): Henrik, 1162-64 k. Gábor, 1164-72: Lőrinc, 1174 u.-1181: Cumpurdinus, 1183: Péter, 1185-86: Moch (Mog), 1188-93: Domonkos (Domokos), 1197-98: Ézsau, 1198: Turoy (Turwey) fia Péter, 1199: Ják nb. Mika (Micha), 1199-1200: Csanád nb. Vejte (Vejteh), 1201: Achilles, 1202-04: Gyula, 1205-06: Smaragd, 1207: Tétény nb. Marcell, 1208-10: Miklós, 1211-12: Tétény nb. Marcell (másodszor), 1212-13: Kán nb. Gyula, 1214: Hont-Pázmány nb. Márton, 1215-1217 u.: Vázsony nb. Atyusz, 1219-21: Rátót nb. Gyula, 1221-22: Bár-Kalán nb. Bánk, 1222: Bár-Kalán nb. Pósa, 1222-24: Negol nb. Botez (Batiz), 1224-30: Kán nb. László, 1227 e. Salamon, 1231-32: Samud fia Benedek, 1233-34: Csák nb. Demeter, 1234-1235. X: Kán nb. László (másodszor), 1235. X-1239: Rátót nb. Gyula (másodszor), 1239-1241. IV. 11: Szerafin fia András, 1241. IX-1242. V. u.: Geregye nb. Pál, 1242. V. u.-1245. VI: Csák nb. Demeter (másodszor), 1245. VI-1246. VI: Guth-Keled nb. István, 1246. VI-1248. IX: Rátót nb. Loránd (Roland), 1248. IX-1252 u.: Geregye nb. Pál (másodszor), 1254. VI-1261. VIII: Héder nb. Kőszegi Henrik, 1261. VIII-1267. II. e.: Kemény fia Lőrinc, 1267. II. e.-1270. V: Ákos nb. Ernye, 1270. V-1272. VI: Gut-Keled nb. Miklós, 1272. VI-IX: Péc nb. Dénes, 1272. IX-1273. III: Sándor fia Sándor, 1273. III-V: Kán nb. László, 1273. VI-X. k.: Csák nb. Máté, 1273. XII. e.-1274. V: Gut-Keled nb. Miklós (másodszor), 1274. VI: Ákos nb. Ernye (másodszor), 1274. VII-IX: Gut-Keled nb. Miklós (harmadszor), 1274. IX. vége-1275. I: Ákos nb. Ernye (harmadszor), 1275. I: Pec nb. Dénes (másodszor), 1275. III. e.-VI: Hont-Pázmány nb. Tamás, 1275. VI-XII. Geregye nb. Tamás, 1275. XII-1276. I: Csák nb. Ugrin, 1276. I-VI: Mojs, 1276. VI-ősz: Móric, 1276. XII: Jakab, 1277. VI. e.-XI: Péc nb. Dénes (harmadszor), 1277. XI-1278. III. e.: Rátót nb. Loránd (Roland), 1278. III-VI: Rátót nb. Gyula, 1278. VI-1280. VII. e.: Gut-Keled nb. István, 1280. VII-1281. IV: Aba nb. Péter, 1281. IV-1282: János, 1283: Aba nb. Amadé, 1283. III: Rubinus, 1288. IX. e.-1289. VIII: Péc nb. Gergely, 1289. VIII-1290. VII (?): Aba nb. Amadé (másodszor), 1291. II. e.-1293. II. u.: Hont-Pázmány nb. Tamás, 1293. VII. e.-1298. VII. e.: Péc nb. Apor, 1298. VII-1301 (1303?): Ákos nb. István, 1301. IX: Péter (Vencel ~ja), 1304-11(?): Csák nb. Ugrin (Újlaki Ugrin), 1311. V.-1315. II. 11. u.: Csák nb. János, (1313. IX. 29) 1315. II-1324. V. e.: Hermány nb. Lampért, 1324. V. e.-1328. I. 25. u.: Köcski Sándor, 1328. II-1349. VI. 18. u.: Nagymartoni Pál, 1349. VII. 8-1354. III. 29. u.: Szécsényi Tamás, 1354. IV. 14-1355. II. 18. u.: Druget Miklós, 1355. VI. 14-1359. I. 13. u.: Szécsi Miklós, 1359. I. 24-X. 10. u.: Újlaki Miklós, 1360. III. 11 e.-1369. V. 28. u.: Bebek István, 1369. VIII. 1-1372. IX. 3: Szécsi Miklós (másodszor), 1372. IX. 10-1373. I. 8: Szepesi Jakab, 1373. I. 13-II. 6./III. 8: Cudar Péter, 1373. V. 8. e.-1380. VIII. 24-IX. 9: Szepesi Jakab (másodszor), 1381. I. 28. e.-1384. IX. 1. u.: Szécsi Miklós (harmadszor), 1385. III. 15. e.-X. 13: Szentgyörgyi Tamás, 1385. X. 13-1386. I. 20. e.: Kaplai János, 1386. I. 20. e.-III. 26. e.: Bebek Imre, 1386. V. 8. e.-1392. II. 2: Bebek Imre (másodszor), 1392. III. 12-1395. V. 15: Kaplai János (másodszor), 1395. V. 17-XI: Szécsényi Simon, 1395. XI. vége-1397. X.(?): Pásztói János, 1397. X.(?)-1408. VIII/IX: Szécsényi Frank, 1409. III-1414. III: Rozgonyi Simon, 1414. III. 7-1423. VI: Perényi Péter, 1423. VII. vége-1425. III. 12. u.: Nánai Kompolt István, 1425. V. eleje-1435. III: Pálóczi Mátyus, 1435. III-1440. V. k.: (leváltva) Báthori István, 1440. V: Kórógyi János (Erzsébet kirné ~ja), 1441. IX. 9. e.-1446. VI: Rozgonyi György, 1446. VI-1470. X. 20. e.: Pálóczi László, 1470. X. 20. e.-1471. VII. 12. u.: (leváltva): Rozgonyi János, 1471. IX-1493. VII. 10. u.: Báthori István, 1494. I-XI. 24: Kinizsi Pál, 1495. IV. 10. e.-1500. II. 1. e.: Geréb Péter, 1501. V. 5. e.-1517: Szentgyörgyi Péter, 1518. VIII. 3. e.-1524. V. 24./VI. 15: Újlaki Lőrinc, 1524. X. 29 e.-1525. VII. 6: Sárkány Ambrus, 1525. VII. 6-1526. VIII. 29(†): Drágffy János, 1527. XII. 10-1543. I. 25(†): Thurzó Elek (I. Ferdinánd ~ja), 1530. II. 14-1540: Pestyéni Gergely (I. János ~ja), 1540-1554. III. 13: Nádasdy Tamás, 1554. VI. 21-1566. XI(†): Báthori András, 1566. XII. 20-1567. VI(†): Perényi Gábor, 1567. VII. 29-X. 18(†): Országh Kristóf, 1567. XI-1568. I. 28(†): Bánffy István, 1568. III. 3-1584. XII(†): Báthori Miklós, 1586. IX. 16-1605. VII. 25(†): Báthori István, 1606. VII. 15-1608. XI. (kinevezett): Forgách Zsigmond, 1608. XII. 1-1609. XI. 7(†): Homonnai Drugeth Bálint, 1610. I. 24-1618. V. 11: Forgách Zsigmond (nádor), 1618. VII. 2-1621: Homonnai Drugeth György, 1622. VIII. 4-1625. X. 25: Esterházy Miklós (nádor), 1625. X. 29-1631. VI. 20. e.(†): Alaghy Menyhért, 1631. VII. 24-1636. III. 12(†15.): Rákóczi Pál, 1636. IV. 29-1645(†): Homonnai Drugeth János, 1646. II. 6-1649. III. 24: Pálffy Pál (nádor), 1649. X. 23-1655(†): Csáky László, 1655. VI. 29-1670. IX. 3. (letartóztatták): Nádasdy Ferenc, 1670. X. 13-1681. V. 23(†VI. 10.): Forgách Ádám, 1681. XII. 27-1687(†): Draskovich Miklós, 1687. XII. 17-1700. I(†): Csáky István, 1700. III. 18-1703. IX. 26. e.(†): Batthyány Ádám, 1704. I. 19-1713. I(†): Erdődy György, 1713. I. 6-1714. X. 14: Pálffy Miklós (nádor), 1714. X. 15-1731. III. 29(†): Koháry István, 1731. X. 5-1741. VI. 22: Pálffy János (nádor), 1741. VI. 22. u.-1748. V. 10(†): Esterházy József, 1748. I. 13-1759. VII. 18(†): Erdődy György, 1759. VIII. 21-1765. VIII: Illésházy József, 1765. VIII. 27-1773. I. 26(†): Pálffy Miklós, 1773. II. 15-1783. VIII. 14: Fekete György, 1783. VIII. 14-1786. XII. 21: Csáky János, 1786. XII. 21-1787. XII. 26(†): Niczky Kristóf, 1787. XII-1788. XII: betöltetlen, 1788. XII. 18-1795. VII. 21: Zichy Károly, 1795. VII. 20-1802. IV. 15: Végh Péter, 1802. IV. 16-1806. IX. 18: Szent-Iványi Ferenc, 1806. IX. 18-1825. III. 18: Ürményi József, 1825. III. 18-1827. II. 27(†): Brunszvik József, 1828. I. 12-1839. IV: Cziráky Antal, 1839. III. 13-1848. III: Majláth György, 1848-60: betöltetlen, 1860. XI-1863. IV. 3: Apponyi György, 1863. IV. 9-1865: Andrássy György. A kiegyezés után puszta cím, az utolsó ~ 1918: Dessewffy Aurél. 88

Frankl Vilmos: A nádori és az ~i hivatal eredete és hatáskörének tört. kifejlődése. Pest, 1863. - Domokos Bálint: Az ~i hivatal az Árpádok korában. Bölcs. dri ért. Dés, 1907. - Hóman-Szekfű I:223; II:138. - Eckhart 1946. - Bertényi Iván: Az ~i intézmény tört. a 14. sz-ban. Uo., 1976. - Szentpétery 1985:109. - Fallenbüchl 1988:72.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.