🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Oxford-mozgalom
következő 🡲

Oxford-mozgalom: anglikán papok mozgalma az oxfordi egyetemen az →anglikán egyház megújítására a katolikus tanítás és gyakorlat felélesztésével. - A 19. sz. elején egyre inkább reformokra szoruló anglikán egyh. válságának rendezésébe 1833: az állam is beavatkozott, amikor 10 írországi anglikán pp-öt fölmentettek hivatalától. Ez váltotta ki 1833. VII. 14: J. Keble beszédét „A nemzet aposztáziájáról”, melyben J. H. →Newman az ~ kezdetét látta. Hatására VII. 25-29: Hadliegh-ben neves anglikán papok gyűltek össze egyházuk védelmében. Newman, Keble és Froude az anglikán egyh. katolikus hagyományait helyreállító teol. és spirituális megújulásban látta a kiutat, melynek terjesztésére Newman Időszerű röpiratok c. kiadványsorozatot kezdeményezett. 1833 végén a 18. röpirat megírásával csatlakozott E. B. Pusey, akinek tekintélye jelentősen növelte az ~ súlyát. Newmannek az oxfordi egyetemi Szűz Mária-tp-ban 1834-42: elmondott beszédei (kiadva Parochial and Plain Sermons) fontos lökést adtak az ~nak, az Egyh. prófétai hivataláról és a megigazulásról szóló előadásai teol. középutat („via media”) egyengettek a prot. és a r.k. fölfogás között; nagy befolyása volt az általa kiadott The British Critic c. lapnak is. - Newman, Keble és Pusey szerkesztésében ekkor indult meg a Library of the Fathers (1-45 köt., 1838-88) patrisztikai és a Library of Anglo-Catholic Theology (1-83. köt., 1841-63) sorozat. Rövidesen olyan tehetséges tudósok csatlakoztak az ~hoz, mint Charles Marriott, Robert Wilberforce, Frederick Rogers, Richard W. Church és Isaac Williams. Heves kritikát váltott ki 1841: Newman 90. röpirata, melyben 39 hitcikkelyt kat. módon értelmezett. Katolizálása 1845. X. 9: a „szűkebb értelemben vett ~” (S. Gilley) végét jelenti. A vallási liberalizmus újabb megnyilvánulásai (a Titkos Tanács beavatkozása az eretnek George Cornelius Gorham mellett) és további ismert személyek (pl. H. E. →Manning) katolizálása ellenére Pusey és Keble vezetésével az ~ megmerevedett. **

LThK 1993. VII:1239.