🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Oslay
következő 🡲

Oslay József Osvald, OFM (Filóc, Zala vm., 1879. ápr. 17.-Bp., 1962. szept. 9.): tartományfőnök. - 1895: lépett a ladiszlaita rtart-ba, Segesden 1896. IX. 15: tette egyszerű fogadalmát. 1896: Pécsett fil-t tanult, 1898: a zágrábi egyetem hallg-ja, 1899: Baján teol. hallg., itt 1900. IV. 22: tett örök fog-at, 1901. VIII. 24: a megújított kapisztránus prov-ban pappá szentelték. Dunaföldváron a fil. tanára, a klerikusok vicemagisztere, 1903: a laikus testvérek novíciusmagisztere, 1904: a klerikusok magisztere, 1911: uaz Baján. 1912: gvardián Baján, közben tanári szakvizsgát tett. 1913: házfőnök Máriaradnán, teol. tanári vizsgát tett, 1914: Gyöngyösön magiszter, a dogmatika tanára. 1915-21: definitor, 1922: custos (a tartfőn. helyettese). - A →jozefinizmus hatásait még érző szerz. élet megújítására kidolgozta a ferences lelkiség főbb pontjait, melyeket a Szentírás egy-egy hegyjelenetéhez (Sínai-, Boldogság-, Kálvária-, Tábor-hegy) kötött. Példájával és tanításával a lelkiéletnek olyan alapjait rakta le a növendékek körében, mely alapja lehetett a trianoni békeszerződés által is megcsonkított provincia „megnyílásának” új feladatok felé. 1923: Egerben gvardián, a gimn-ot végző klerikusok magisztere, szegyh., szemináriumi gyóntató. Felépítette a kultúr- és lelkigyakorlatosház Szt Ferenc Otthont. Itt született meg az →Egri Norma módszere: a szegényeket otthon ápolták; a koldusokat nem egyenként támogatta a lakosság, hanem egy közös alapba adták be havonta a nekik szánt összeget; az egyhközs-ekben is igyekeztek felébreszteni a szeretetszolgálat gondolatát. Világi rendi tagokból alapította meg a ferences →Szegénygondozó Nővérek kongr-ját, melyet 1928. XI. 25: Szmrecsány Lajos egri érs., a Rerum conditio c. rendelkezésével XI. Pius p. hagyott jóvá. ~t 1928. VII. 26. Gyöngyösön tartfőn-ké választották. Működése alatt nagy lendületet kaptak a népmissziók, 1929: megindult a →kínai misszió, melynek mo-i bázisaként létrehozta a bp-pasaréti rezidenciát. Budára helyezte a prov. központját. 1931: a szécsényi rendház tagja, a Ferences Szegénygondozó Nővérek ludányhalászi közp-jának lelki ig-ja. 1933: Budán, 1938: Szegeden, 1941-től Pasaréten élt. 1943-46, 1949-58: definitor, egri gvardián, 1948: egri városatya. 1949-59: Pasaréten, 1959-62: Budán betegeskedett. - Írása: Egri Egyhm. Közl. (1925:162. Az Euch. a mindenünk) - M: Szt Ferenc nyomdokain. 1226-1926. (Bp., 1926: Szt Ferenc lelke) - Az élet trubadúrjai. Prohászka - Assziszi Szt Ferenc. Tanulmány, tanulság. Közzétette. Újpest, 1933. - A Szeretet-Isten hőse az ártatlanokért és bűnösökért. Szabin testvér élete. Összeáll. Bp., 1934. - Morális istenszolgai érzület. Mária gondozónővérek részére. 1. r. Ludány (ny. Vác), 1936. **-88

M. társad. lex. 1930:420. (s.v. Oslay Osvát) - Miklósi 1936. -

Schem. Cap. 1948:69. - Majsai Mór OFM: Mozaikok a Kapisztrán Provinciából. Bp., 1969. (kz.) - Balogh-Gergely I:195. - Diós 1999:161. (2127.) - Gulyás/Viczián XIX:893.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.