🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Osegovich
következő 🡲

Osegovich Imre, Ožegović, barlabasseviczi és bélai, 1858-tól br. (Vinarec, Kőrös vm., 1775. szept. 5.-Zengg, 1869. jan. 8.): megyéspüspök. - O. Pál Kőrös vm. alispán fia. A középisk-t Kőrösön, Varasdon, a fil-t, jogot és teol-t Zágrábban végezte. 1801. V. 3: Zágrábban pappá szent., Konscsinán kp., 1801. XII. 29: Biságon plnos, 1807: zelini esp., 1815: varasdi főesp., zágrábi knk. 1826. V. 7: apát, 1829: prel., septemvir és 1829. VII. 17-1833. XII. 19: dulmi cpp. 1833. XII. 13: kinev., 1834. VI. 23: megerősített zengg-modrusi mpp., VIII. 17: Pozsonyban Klobusiczky Péter kalocsai érs. pp-ké szent., VIII. 31: beiktatták. Az uralkodóház iránt 1848/49: tanúsított hűségéért 1849: v.b.t.t., 1858. III. 6: birod. br. Horvát nyelven írta egyh. műveit. 1857: megalapította a zenggi gimn. tápintézetét. - Utóda a dulmi c-en 1834: Hábel Xavér Ferenc, Zenggben 1869. I. 8: a spp-e, Soich Vencel. 88

LBE 183, 499. (s.v. Oszegovich) - Mendlik 1864:121. - Gams 1873:389. (65.) (s.v. Ossegovich Henrik!) - Matković 1888:CV. (*szept. 30.) - Szinnyei IX:1420. - Schem. Z-M. 1916:36. (18.) - Ritzler-Sefrin VII:340. (*szept. 30., ker. n.; dec. 19: kinev. zengg-modrusi pp.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.