🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Ortutay
következő 🡲

Ortutay Elemér (Ungvár, Ung. vm., 1916. jún. 2.-Ungvár, 1997. jan. 25.): g.k. teológiai tanár. - A gimn-ot Beregszászban, a teol-t Ungváron, Olmützben és Bpen végezte, itt teol. dr. 1941. X. 5: Ungvárt szent. pappá, ahol gimn. hittanár, 1945: teol. tanár. 1949. II. 17: a g.k. egyh. betiltásakor hű maradt Rómához, ezért 25 é. börtönre ítélték. Vorhután raboskodott, 1956. VIII: szabadult. 1956-76: az ungvári kerámiagyár munkása, közben a földalatti g.k. egyh. egyik vez-je lett. Lakásán "egyszemélyes teológiát" létesített. 18 fiatalt készített föl titokban a papi pályára, akiket a Karagandába száműzött Chira Sándor pp. sztelt föl. - A g.k. egyh. visszaállítása, 1989. XII. 13. óta cikkei a Kárpáti Igaz Szó, a Pánsíp, a Kárpátalja, az Igen és a G.k. Szle c. lapokban. - M: "... Holnap is felkel a Nap". Ungvár-Bp., 1993. s.k.-P.I.

Dupka 1993:62. - Vigilia 1994. 7:541. (A Vigilia beszélgetése ~rel) - Hetényi Varga I:507. Arck. - Bendász 1994:79. - Kárpáti Igaz Szó 1996. X. 22. (Elnöki aranyérem dr. ~nek) - G.k. Szle 1997. III. (Ortutay Attila: In memoriam ~)

Ortutay István, dorogi és ortutói (Ungdaróc, Ung vm., 1894. febr. 28.-Ungvár, 1967.): g.k. parókus. - Apja András g.k. parókus. A gimn-ot és a teol-t Ungvárt végezte, az I. vh-ban betegápoló. Munkácson, Dombrótelken, Nagytúrjaszögön kp., 1925: Újszemerén, 1943: (már) Kapuszögön parókus. A szovjet hatóságok 1949: az aposztázia megtagadása miatt 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. A tájseti lágerekben kényszermunkás, 1956: rokkantan tért haza. 88

Ung. vm. 1940:156. - Pilinyi 1943:66. (ifj.-ként) - Hetényi Varga I:508. - Dupka 1993:62.

Ortutay Jenő (Tarna, Ung vm., 1889. máj. 3.-Ábez-láger, Komi Autonóm Közt., SZU, 1950. dec. 24.): g.k. főesperes, országgyűlési képviselő. - A teol-t Ungvárt és Bpen végezte. 1913: pappá szent. Csékén, 1915: Beregpapfalván lelkész, az ungvári tanítóképző és gimn. hittanára, egyben a szegyh. hitszónoka. 1918. VII. 1-1919. XII. 31: Ökörmezőn lelkész. 1919: a kommün idején egy ideig fogoly Munkácson, majd a bevonult csehek internálták. 1920. I. 1-1925. III. 1: Kövesligeten lelkész. Máramarosban a pravoszláv skizmatikus harcok idején a m. görögkatolikusok egyik vezéralakja, a m. istentiszt. nyelvet s a m. isk-t nemcsak saját hitközségében, de az egész esp. ker-ben sikerült megőriznie. 1925. III: beregszászi esp-lelkész, 1927-38: városbíró. 1935. V: a Kerszoc. Párt kárpátaljai tart. képviselője, 1938 nyárutóján a M. Nemz. Tanács elnöke; a Felvidéki Egyesült M. Párt képviseletében. 1938. XI-1944. XI: a m. ogy. behívott képviselője. 1940: ungvár-ceholnyai főesp-lelkész. 1945: a szovjet hatóságok 10 é. börtönre ítélték. Sírján fatábla, s azon L-36 sorszám. - Ruszin nyelvű, de lat. betűkkel nyomtatott tankv-ei: Szert-tan. Ungvár, (1916?) - Egyháztörténelem. Uo., 1916. - Szerk. 1930: a Kárpáti Figyelőt. P.I.

M. pol. és közig. compass 1939:610. Arck. - Ogy. alm. 1940:272. Arck. - Hetényi Varga I:508. Arck. (†Abesz) - Dupka 1993:62. - Bendász 1994:81. - Dr. Ortutay Elemér ungvári g.k. lelkész közlése

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.