🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Orient
következő 🡲

Orient Gyula (Nagybocskó, Máramaros vm., 1869. okt. 21.-Kolozsvár, 1940. okt. 9.): gyógyszerész, egyetemi tanár. - A gimn. alsó 4 o-át a máramarosszigeti piar. algimn-ban 1885: végezte. 1885-88: gyógyszerészgyakornok, a segédi képesítő vizsga után a bpi tudegy-en tanult, 1891: gyógyszerészi okl-et szerzett. 1891/92: egy. gyakornok, 1892: a csetneki (Gömör vm.) gyógyszertárat vette meg és kémiai laboratóriumot létesített, ahol tud. kísérleteken kívül a Concordia vasgyár részére elemzéseket végzett. A gimn. felső o-ait Csetneken, magántanulóként a rozsnyói prem. főgimn-ban 1899: végezte. 1898: a kolozsvári Ferenc József Tudegy. vegytani tanszékén gyakornok s a gyógyszerészgyakornoki tanf. előadó tanára. 1900: gyógyszerészetből drált, Fabinyi Rudolf vegytani tanszékén tanárs. 1919: Erdély oláh megszállása után egyetemi rk. tanár Kolozsvárt. A Pázmány Péter Társ. (Erdélyi Kat. Akad.) tagja. - M: Gyógyszerisme. Bp., 1891. - Natrium lygosinat alkalmazása a boranalyzisben. Kolozsvár, 1902. - Gyógyszerészeti műtan. Uo., 1902. (2. bőv. kiad. Uo., 1907) - A hivatalos kötőszerek vizsgálati módszerei. Uo., 1903. - Új bürettartó. Uo., 1904. - Vámossy Zoltánnal arsen kimutatására vonatkozó törvényszéki chemiai discussiói. Uo., 1906. (Klny. Gyógyászat) - Szemelvények az Erdélyi Múz. kebelében felállított gyógyszerészeti múzeum gyűjt-ből. Uo., 1922. - A vitaminok. (Az utolsó kétévi vitaminkutatások eredményei) Uo., 1923. - Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet tört. Uo., 1926. - Erdélyi alchimisták. Bethlen Gábor fejed. alchimiája. Uo., 1927. - A köznép gyógyszerei és miszticizmusa. Kolozsvár, 1927. (Klny. Revista Farmaciei - Gyógyszerészeti Folyóir.) - Adatok az erdélyi gyógyszertárak tört-éhez. Uo., [1928] (Kivonat: Bul. Farmacistilor 1928:9, 11, 14. sz.) - Egy pillantás az élők és élettelenek életébe. Az Erdélyi Kat. Akad-n tartott székfoglaló ért. Uo., 1931. - Erdély gyógyszerész polgármesterei, szenátorai ogy. képviselői és természetbúvárai Bécsben, 1931. V. 14-17. Uo., 1933. (Klny. Erdélyi Múz.) - A szerzetes orvospapok kórházainak és gyógyszertárainak keletkezése Erdélyben. Uo., 1933. (Klny Erdélyi Múz.) - A C-vitamin jelentősége az orvosi gyakorlatban. Uo., 1936. (Klny. Revista Medicala - Orvosi Szle - Ärtzliche Rundschau) - A romániai gyógyszerészet tört. Uo., 1936. (Klny. Extras din Revista Pharmacia) - Állatok okozta mérgezések. [Uo., 1937] (Klny. Revista Medicala - Orvosi Szle) - Régi római sebészeti műszerek és gyógyítási emlékek. Uo., 1937. (Klny. Revista Medicala - Orvosi Szle - Ärtzliche Rundschau) - Mivel gyógyította Rasputin a cárevicset? Uo., é.n. - Közlem. a farmakognosia és a farmakokémia köréből. H.é.n. 88

Szinnyei IX:1365. - Gulyás/Viczián XIX:828.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.