🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Olejovics
következő 🡲

Olejovics János, Szűz Mária születéséről nev., Piar (Alsószalók, Sáros vm., 1854. szept. 5.-Temesvár, 1922. jan. 13.): gimnáziumi tanár. - A gimn. 1-4. o-át Kisszebenben, az 5-6. o-t a kassai főgimn-ban végezte. 1873. IX. 8: Vácott lépett a r-be. Kecskeméten éretts. Nyitrán teol., 1878. VI. 29: fog-at tett, VIII. 4: pappá szent. 1879-82: a bpi tudegy-en lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett. - 1879: Nagykárolyban h., 1882-89: Temesvárt főgimn. r. tanár. 1887: Rómában, Nápolyban, Pompejiben, Firenzében és Velencében volt tanulmányúton. 1889: Kecskeméten, 1892: Bpen, 1894: Temesvárt, 1901: Kolozsvárt, 1903: Kecskeméten, 1907: Veszprémben, 1913-15: nyugdíjazásáig Temesvárt főgimn. tanár. - Isk. szemléltetésre gipszszobrokból, külf. régiségtani szemléltető képekből kis múzeumot állított össze. Lat. irodalomtört. és régiségtani táblázatait kinyomtatta. - M: Summarium latinum. Főbb tudnivalók a lat. nyelv-, mondattan és irod. köréből. Temesvár, 1901. (2. bőv. kiad. Uo., 1905) 88

Szinnyei IX:1281. - Gulyás XIX:754.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.