🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nyelvsziget
következő 🡲

nyelvsziget, népsziget: azon egymással határos egynyelvű települések gyűjtőneve, melyeket idegen nyelvű környezet vesz körül. - A M. Királyságban az ún. visszafoglaló háború után III. Károly (ur. 1711-40), Mária Terézia (ur. 1740-80) és II. József (ur. 1780-90) gazd-politikusai a ~ek sokaságát alakították ki. A határmenti bevándorlókkal és telepítésekkel szaporított idegen nyelvű lakosság (horvátok, németek, oláhok, ruszinok, szerbek, tótok, bolgárok, stb.) egy-két nemzedék után, a gazd. kedvezmények révén gyarapodva, ~eit kiterjesztette. A vegyesházasságok, a keresk. kapcsolatok, stb. révén a nemzetiségi ~ek összeolvadva a m. őslakosság településter-ét tették ~té. A folyamat velejárója volt a nyelvcsere ill. →névcsere, amit a 17-18. sz. kb. 75-80 %-os írástudatlanság korában meghatározott az anyakönyvező pap nemzetisége is. Így lett pl. Kárpátalján sok a m. nevű ruszin, a Felvidéken a tótnevű m. és a m. nevű tót, s került a „W” a m. nevekbe, stb. - A →trianoni béke után az elcsatolt ter-en az összefüggő m. tömbök ~re darabolása a beolvasztási folyamat fő eszköze. Adópol-val, →névelemzéssel, a m. isk-k bezárásával ill. elsorvasztásával, a m. szakokt., sajtó és kv-kiadás korlátozásával, az →utódállamok színvonala alá szorításával, 1945 u. betiltásával, a →reszlovakizációval, a nemz. megtagadtatásával, stb. meggyorsították a m. ~ek gyors fölszámolását. - A m. ~ek lakói közül a bukovinaiakat a m. kormány 1941: a Bácskába, az onnan 1944: elmenekülteket D-Dunántúlra telepítette. 1941: elősegítette a szerbiai és a bosznia-hercegovinai m-ok hazatelepülését. A 21. sz. elején ~en élnek a m-ok a Felvidék D-i sávján kívül a Zobor-vidéken, az Őrvidéken (Alsóőr, Felsőpulya, Felsőőr, Őrisziget), a Murántúlon (Lendva), D-Baranyában, a Drávántúl (Kórogy, Szentlászló), Bácskában, Bánátban, Erdélyben (a legnépesebb a Székelyföld kb. 1 milliós tömbje), Kárpátalján a határmenti sávon kívül a Tisza völgyében, Moldvában a csángó falvakban. 88

Jakabffy-Páll 1939. - Domokos Pál Péter: Adalékok Moldva tört-éhez. Kolozsvár, 1940. - Mikecs 1941. - Fehérváry István: M-ok a nyelvhatáron. Rozsnyó, 1942. - Sántha Alajos: A bukovinai m-ok tört. Kolozsvár, 1942. - Éger György: A burgenlandi magyarság rövid tört. Bp., 1991. - Csuka János: A délvidéki magyarság tört. 1918-1941. Uo., 1995. - Vígh Károly: A szlovákiai magyarság kálváriája. Uo., 1998.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.