🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > neologizmus
következő 🡲

neologizmus: a nyelvrendszert gazdagító új szavak, kifejezések, jelentésárnyalatok, nyelvtani formák összessége. - Kutatásával a lexikológia és a stilisztika foglalkozik. Vannak ún. alkalmi v. egyszeri ~ok, melyek valamely stiláris cél érdekében az alkalomszerűség jegyében keletkeztek, mások tartósan beépülnek a köznyelvbe. M.F.

A magyar stilisztika útja. S.a.r. Szathmári István. Bp., 1961:487. - Fábián Pál-Szathmári István-Terestyéni Ferenc: A magyar stilisztika vázlata. Uo., 1974:48.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.