🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > negyedik parancsolat
következő 🡲

negyedik parancsolat: a →Tízparancsolat 4. törvénye: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked” (Kiv 20,12; vö. MTörv 5,16). - A ~ rendezi, fejleszti és elmélyíti elsősorban a →család, de a kisebb-nagyobb közösségek tagjainak egymásközti kapcsolatait is. Megkívánja a tiszteletadást, a szeretetet és a hálát az ősök és az elődök iránt; kiterjed a tanítványoknak a tanáraik, az alkalmazottaknak a munkaaadók, az alárendelteknek a főnökük, az állampolgároknak a hazájuk, az azt kormányzók v. a kormány iránti kötelességeire is. - Ugyanakkor a ~ magában foglalja a szülők, gyámok, tanárok, főnökök, köztisztviselők, kormányzók és mindazok kötelességeit is, akik más személyek v. közösségek fölött hatalmat gyakorolnak. Megtartása a lelki gyümölcsök mellett békét és harmonikus testi-lelki gyarapodást; meg nem tartása nagy kárt okoz közösségeknek és egyéneknek egyaránt. →atya, →anya, →szülő, →nevelés, →munka, →haza **

KEK 2197-2233.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.