🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyulassy
következő 🡲

Nyulassy Antal Ignác, OSB (Székesfehérvár, Fejér vm., 1820. jan. 19.-Bakonybél, 1900. szept. 18.): gimnáziumi tanár, perjel, költő. - A középisk-t Székesfehérvárt végezte. 1837. IX. 16: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1845. VII. 26: ünn. fog-at tett, VIII. 1: pappá szent. 1845: Pannonhalmán, 1847: Sopronban hitszónok, 1850: uo., 1851: Esztergomban, 1856: Komáromban, 1862: Pápán, 1863: Győrött gimn. tanár, 1866: lelkész Bakonybélben, 1877: Nyalkán, 1882: Tárkányban. 1897: rházi lelkiatya, 1898: perjel Bakonybélben. - M: ~ versei. Esztergom, 1851. - Emlény az esztergomi nagy gymn. fölavatására. Uo., 1852. - Új m. köszöntő. Uo., 1853. (5. bőv. átd. kiad. 1887) - Kátyolatok a nép életéből. Versek 10 képben. Pest, 1865. - Négyeshangú alkalmi dalok. Lovassy Sándorral. Uo., 1865. - Gyászhangok Rimely Mihály apát halálakor. Győr, 1865. - Borostyán-koszorú. Jahn Mainráddal. Uo., 1873. - Kegyeletfüzér I. Ferenc József tiszt-ére. Uo., 1876. - Nefelejcskoszorú József főhg. tiszt-ére. Uo., 1876. - Babérkoszorú Simor János hgprím. tiszt-ére. Uo., 1876. - Bakonyi hálalombok Kruesz Kryzostom apát tiszt-ére. Uo., 1878. - Borostyánkoszorú Sárkány Miklós apát tiszt-ére. Uo., 1878. - Czipruslombok Horváth Endre síremlékének felavatásakor. Uo., 1879. - Remete Péter, a derék földmíves. Bp., 1887. (Népiratkák 8.) (2. kiad. Uo., 1891) - 1865-80: a Magyar és Erdélyországi Új- és Ó-Kalendárium szerk-je. - Álnevei és betűjegyei: Bakonyi öreg bíró (Egri Népújs., 1877); Bakonyi Remete; Bús Remete (Kat. Néplap, 1873); Egy bakonyi öregbíró (Egri Népújs., 1873); Hajsza Barna (SZIT naptára 1886-ra); Ny.A.; Öregbíró (Egri Néplap, 1875); Rengő (Divatcsarnok, 1854-59). 88

Szinnyei IX:1189. - Balogh 1941:38. - Gyulyás 1956:606. - PN 1987:77. (540.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.