🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyizsnyay
következő 🡲

Nyizsnyay Iván, Nyizsnyánszky (*Parád, Heves vm., 1870. jan. 14.): teológiai tanár. - Gyöngyösön, Szolnokon és Egerben s a bpi közp. papnev-ben tanult. 1892. VII. 15: pappá szent. Kápolnán és Szendrőn kp., 1893. XII. 30: papnev. tanulm. felügy-vé és teol. tanárrá, 1901. VI. 29: lelkiig-vá nevezték ki. Rendezte az érs. papnev. int. kvtárát. Főszegyh. hitszónok, s az egri Egyhm. Irod. Társ. titkára. - Cikkei: M. Állam, Szépirod. Kert, M. Szle, Hitvédelmi Folyóir., Egri Egyhm. Közl., Hitszónoklati Folyóir., Tanítsatok, Egri Híradó stb. - Fm: Képes ministrácziós könyvecske. Eger, 1891. - Férfiaknak való böjti prédikátiok. Írta P. Abel. Ford. Pozsony, 1897. - Szelíd elbeszélések. Ford. Eger, 1898. - Az önző. Írta Champol. Ford. Uo., 1901. - Az egri érs. papnevelő-intézet kvtárának szakok szerint való jegyzéke. Uo., 1901. - Szerk. 1900: az egri Manuale Rituumot. Részt vett 1897-98: az egri Rituale kiad-ban. Álnevei és jegyei: Nonquis, Valaki, Baptista és N-n. P.M.

Szinnyei IX:1186. - Heves vm. 1910:393.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.