🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nuber
következő 🡲

Nuber Sándor (Pereked, Baranya vm., 1840. okt. 15.-Igló, 1885. dec. 22.): tankerületi főigazgató. - A gimn-ot Pécsett végezte, a bécsi egy. bölcs. karán ösztöndíjas, 1861: mielőtt egy. tanulm-ait befejezte, az eperjesi kir. kat. gimn. h. tanára, 1870: az int. ig-ja. Sáros vm. tvhat. biz-a és iskolatanácsa, az eperjesi városi képviselőtestület és iskolaszék tagja. 1878: közreműködésével szervezték az eperjesi Széchenyi Kört, melynek eln. 1883: a besztercebányai tanker. főig-ja. - Cikkei: Eperjesi r.k. főgymn. értes. (1882: Az isk. és a szülői ház közti viszony, 1883: Az eperjesi kir. kath. főgymn. tört. vázlata; A gymn. tápintézete) - M: A nők társad. állása és hivatása. Eperjes, 1878. - Az eperjesi kir. kat. főgimn. 1870/71-1882/83. tanévi értes. Közli. Uo., 1871-83. 88

Szinnyei IX:1135. - Értesítők 3:7656-68.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.