🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Notter
következő 🡲

Notter Antal (Temesvár, Temes vm., 1871. febr. 5.-Dunaharaszti, 1948. márc. 7.): jogász, egyetemi tanár. - A gimn-ot Temesvárt, az egy-et Bpen 1895: végezte, jog- és államtud. dr., újságíró, 1900: a SZIT titkára, 1906. IX: az egyhjog, a m. alkotmány- és jogtört. ny. rk. tanára a nagyváradi kat. jogakad-n. 1909. X. 11: a bpi egy-en az egyhjog ny. rk., 1912. VIII. 9-1941: ny. r. tanára. 1922-24: a jogi kar dékánja, 1924/25: prodékánja. A SZIT Tud. és Irod. O. tagja, 1915: a SZIA II. o. tagja, az ASzTT és a SZLT tagja. - M: Az italmérés. Bp., 1899. - A SZIT tört. Uo., 1904. - Az Egyh. törv-hozó joga a házasságkötésre vonatkozólag. Uo., 1904. (Klny. Hittud. Folyóir.) - A természetjog. Uo., 1906. - A szerk. professio egyh. és világi jog szerint. Uo., 1908. - A szabad akarat. Uo., 1908. - Eljegyzés és házasságkötés a „Ne temere” dekrétum szerint... Uo., 1911. - A kir. főkegyúri jog. Uo., 1911. - Aquinói Szt Tamás és a mai társad. erkölcsi válsága. Uo., 1928. (Az Aquinói Szt Tamás-Társ. felolvasásaiból 1.) - A róm. jog. Uo., 1934. - 1906. IV. 13-17: az Egyh. Közl. fel. szerk-je. - Álneve és betűjegyei: (N) (Egyh. Közl.); n.a. (Alkotmány); N.A.dr. (Uo.); N.dr. (Uo. és Egyh. Közl.); Nemo (Alkotmány). T.E.

Szinnyei IX:1096. - A nagyváradi kir. kat. jogakad. alm-ja 1908/09:5. - Alkotmány 1909:249. sz. - Egyh. Közl. 1913:19. Arck. - Eckhart 1936:708. - M. Nemz. 1948. III. 17. - Gulyás 1956:606. - Gulyás/Viczián XIX:582.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.