🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Noszter
következő 🡲

Noszter István (1912. szept. 23.-Bp., 1998. aug. 13.) cserkésztiszt. - 4 polgárit végzett. 1931-45: a Hartmann Papíripari Rt. irodistája. Kisebb megszakításokkal katonai szolg-ot teljesített, 1942-43: a fronton töltött 16 hónapot. 1945 u. és 1954-től a Mérlegkészítő Szövetk. szállításvez-je, majd nyugdíjas anyagbeszerzője. - 1926-tól a bp-vízivárosi 320. sz. Nimród cserkészcsapat tagja, őrsvez., segédtiszt, végül cserkésztiszt. 1946: újjászervezte a csapatot, melynek 1948-i megszüntetésig parancsnoka. Cserkész múltja miatt többször zaklatta a komm. hatalom. Az újrakezdéskor, 1989: a Felsővízivárosi Szt Anna pléb. kebelében szervezte újjá a Nimród csapatot, melynek parancsnoka, 1995: örökös tb. parancsnoka. 1992: megkapta a Magyar Cserkészszöv. újraalakulási díszjelvényét. 1994: pápai áldásban részesült. Emlékére cserkészcsapata és a felsővízivárosi pléb. táblát helyezett el a bpi Batthyány téri Szt Anna-tp. előterében. Sírja a Farkasréti temető régi katonatiszti részlegének 8. sz. parcellájában. Bo.J.-Fe.Má.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.