🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nogely
következő 🡲

Nogely István (Réte, Pozsony vm., 1839. dec. 26.-Bp., 1905. ápr. 27.): kanonok. - Teol. tanulm-ait 1859-64: Nagyváradon végezte, ahol 1864: pappá szent. 1 év káplánkodás után a nagyváradi Szt József Int-ben tanulm. felügy., 1869: képzőint. tanár. 1885: a nagyváradi kir. tanítóképző ig-ja, 1893: tb., 1905: valóságos knk. - Része volt a Tiszántúl c. napilap és a Szt László nyomda alapításában. Egyik alapítója és szerk-je 1875: a nagyváradi Nevelés-Oktatásügy, szerk-je és kiadója 1881. IX-1905. IV: a nagyváradi A Kath. Hitterjesztés Lapjai c. folyóiratnak. 1885-91(?): kiad. a Képes Missio kvtárt. - M: Gyóntatási intelmek és elégtételek. Írta A. Röggl. Ford. Bp., 1873. - Kath. Misszió a Báhnár vadak között Hátsó-Indiában. Írta Doisborl. Ford. Nagyvárad, 1885. - Afrikai élet. Írta A. Schynse jegyzetei után. Uo., 1891. 88

Schem. Mv. 1905. - Pallas XIII:199. - Szinnyei IX:1079. - Egyh. Közl. 1905:279. - Tiszántúl 1905. IV. 28. (nekr.) - Gulyás/Viczián XIX:566.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.