🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nizsalovszky
következő 🡲

Nizsalovszky Endre (Békéscsaba, Békés vm., 1894. szept. 25.-Bp., 1976. nov. 19.): jogász, egyetemi tanár. - Az el. isk-t, a prem. gimn-ot és a jogakad-t Nagyváradon végezte, a jogot Debrecenben folytatta, ahol 1917. XI. 13: jogi dr-rá avatták. 1916-17: joggyakornok a gyulai járásbíróságon, 1917. VI. 5: a nagyváradi törv-szék, 1917. X. 3-1920. IX. 19: a gyulai ügyészség jegyzője, közben 1918: áll. ösztöndíjas Berlinben. 1920. IX. 28: az Igazságügymin-ban bírósági titkár, 1922. VI. 16: min. titkár, 1925: bírói és ügyvédi vizsgát tett, 1928. V. 15: min. o-tanácsos, törv-előkészítő munkát végzett. 1929: a debreceni egy. mtanárrá képesítette, ahol 1930. VIII. 9: egy. ny. r. tanár. 1934. VII. 14: a bpi műegy. magán- és keresk. jog ny. r. tanára, 1938-43: a bpi tudegy. polg. eljárásjog, 1943-58: nyugdíjazásáig a m. polg. jog ny. r. tanára, tanszékvez-je. - 1939. V. 12: a MTA l., 1954. VI. 19: r., 1941: a SZIA II. o. tagja. A Budai Kat. Kör alelnöke, 1935: elnöke, 1939 őszétől 1948(?)-ig a Budai Országúti Ferencrendi egyhközs. világi elnöke, 1946. XII. 26: ferences harmadrendi. 1945. X. 17-1948. II. 4: az AC orsz. alelnöke, 1948. II-ig a Joghallg. Segítő és Tud. Egyes. tanárelnöke. - Kodifikációs munkáját egy. tanársága idején is folytatta, 1936: a telepítési törv. előadója, részt vett a kartelljog s az erdélyi részek jogegyesítésében, a hazai szerv- és szövetátültetési jogalkotás úttörője. A M. Keresk. Kamara mellett működő nemzetk. választott bíróság tagja. - M: A m. alkalmazottak nyugdíjának átértékeléséről szóló 1926:16. tc. magyarázata. Előszó Dréhr Imre. Bp., 1926. - A m. alkalmazottak nyugdíjának átértékeléséről szóló 1926:16. tc. alapján kiadott rendeletek. Összeáll. és magy. Uo., 1926. - A valorizáció múltja és jelene. Uo., 1926. - Értékjog és zálogjog. Uo., 1928. (Klny. M. Jogi Szle) - M. magánjog mai érvényében. Törv-ek, rendeletek, szokásjog gyakorlata. 2. köt. Dologi jog. Összeáll., jegyz. Uo., 1928. (2. kiad. Uo., 1931) - A zálogjog és a teleki teher néhány fő kérdése. Mo. magánjogi törvénykv-ének javaslatában és a középeu. magánjogi törvénykv-ekben. Uo., 1928. - A jelzálog jogszabályainak magyarázata (1927:35. tc.). Előszó Szászy Béla. Uo., 1929. (TÉBE Kvt-a 53.) - A látszat a jogban. Debrecen, 1931. (Klny. Debreceni Szle) - A korlátolt dologi jogokra vonatkozó telekkönyvi szolgáltatás. Uo., 1932. - A rendelkezés tana és a m. magánjogi törv-kv. Almási Antal és Meszlényi Artur felszólalásaival. Bp., 1931. (M. Jogászegyl. Ért-ek. U.F. XXII. 121.) - Az érdekkutató jogtud. a m. jogban. Debrecen, 1933. - Fogyatékos jogügyletek. Kecskemét, 1933. - A m. keresk. jog szabályai. Bp., 1933. - Bíráló jelentése Sárffy Andor... a polg. törvénykezési jogból kért képesítése tb-ban benyújtott dolgozatairól. Bacsó Jenővel. Debrecen, (1934) - A lengy. kötelmi jogi törv-kv. ált. rendelkezései. Kecskemét, 1935. - A család a m. jogban. Bp., 1936. - A földbirtokpol. eredményeinek biztosítása. Uo., 1936. - A rk. törv-es öröklési rendelkezés. Uo., 1936. - Grosschmid Béni és a keresk. jog. Uo., 1937. (Klny. M. Jogászegyl. Ért-ek) - A keresk. törv. és joggyakorlata. Szende Péter Pál egybegyűjt. anyagának felhasználásával összeáll. és jegyz. Kuncz Ödönnel. Uo., 1937. (2. kiad. 1942) - Újabb agrárjogi intézkedések. Uo., 1937. (Klny. M. Gazdák Szléje) - A „negatív” részvényjogi reform. Uo., 1937. - M. magánjog. 5. köt. Dologi jog. 1-5. füz. Kolozsváry Bálinttal. Uo., 1938-42. - A mellékkötelezettek jogállása egymás irányába. Uo., 1938. - Hiteljog. 4. Ipari tulajdon. Tisztességtelen verseny. Kényszeregyesség. Iparjog. Törv-ek, rendeletek, joggyakorlat. Kuncz Ödönnel és Schwartz Tiborral. Uo., 1938. - Keresk. jogi jogszabályok, hatályos törv-ek és rendeletek a keresk. törv-en kívül. Összeáll. Szende Péter Pállal. Uo., 1938. - Hiteljogunk fejlődése az I. vh. óta. 1. füz. Többekkel. Uo., 1939. - Perképesség - jogképesség. Győr, 1939. - Apponyi társadalompol-ja. Uo., 1940. - M. polg. perjog. Írta Magyary Géza. Átd. 3. kiad. Uo., 1940. - M. jogi kodifikáció Illés József jub-a alk. Uo., 1942. - Az alanyi magánjog és a perjog. Uo., 1942. (Ért-ek a fil. és társad-tud. köréből V. 7.) - Keresk. jogi szabályok. Uo., 1943. - M. kötelmi jog. 1. füz. 1943/44. 1. félévi előadásai után jegyezte Szelecsényi Tibor. Uo., 1944. (soksz.) - Kötelmi jog. 1. Ált. tanok. 1948/49. é. előadások. Kiegészítés és módosítások. 2. köt. Uo., 1947; 1949-50. (3 db) - M. családi jog. Uo., 1949. - Keresk. jogi jegyzet. Debrecen, é.n. (soksz.) - M. polg. jog. 1. Ált. rész. 2. Dologi jog. 1-2. félév. A 2. évf. hallgatói számára. Egy. jegyz. 1-2. köt. Bp., 1950-51. - A család jogi rendjének alapjai. Uo., 1963. - Az előadóművész jogállása. Uo., 1963. - Szalay László kodifikációs külf. kapcsolatai és a sioni epizód. Megemlékezés halála centenáriumán. Uo., 1964. (Klny. Állam- és Jogtud.) - Eötvös József életművének ismeretlen elemei. Szalay Lászlóhoz írt levelei nyomán. Uo., 1966. - Order of the family. (Transl. Emil Böszörményi-Nagy) Uo., 1968. - Házassági vagyonjogi kérdések. Uo., 1969. (TIT jogi kiskvt-a) - A szerv- és szövetátültetések joga. Tekintettel más rendhagyó orvosi műveletekre. Uo., 1970. - A legal approach to organ transplantation and some other extraordinary medical actions. Transl. Emil Böszörményi-Nagy. Uo., 1974. - Tanulm-ok a jogról. S.a.r. Mádl Ferenc, Peschka Vilmos. Uo., 1984. - Szerk. 1943. I-1944. X. 15: megszüntetéséig a M. Jogi Szlét, és 1951-53: A Legfelsőbb Bíróság Elvi Tanácsának Határozatai 3 füz-ét. 88

Tóth Lajos-Marton Géza: Bíráló jelentései ~ m. magánjogból kért képesítése tárgyában benyújtott dolgozatairól. Debrecen, 1931. - SZIA tagajánl. 1941:12. - MTA alm. 1970:76; 1973:92. Arck. - Ki kicsoda? 1969:397; 1975:396. - MTA tagjai 1975:466. - M. Nemz. 1976. XI. 24. - M. Tud. 1977:313. Arck. (Eörsi Gyula) - MÉL III:568. Arck. - Suloky Istvánné Nizsalovszky Zsuzsanna közlése (1988. XII. 3.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.