🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Niger
következő 🡲

Niger (fr. République du Niger): köztársaság Közép-Afrikában. - Határai: Burkina Faso, Mali, Algéria, Líbia, Csád, Nigéria, Benin. Ter-e 1.267.000 km², főv-a Niamey. Hiv. nyelve a fr. - Ter-ének kb. 2/3-a a Szaharához tartozik. A 18-19. sz: tuaregek birtoka volt. A 19. sz. elejétől fr-k tárták föl, s a sz. végére meghódították, Katonai Territórium néven. 1911: Fr-Ny-Afrikához csatolták, 1922: gyarmat. 1960: független közt. - Az első missz. állomást 1931: az Afrikai Missziók Lyoni Társulata alapította. Niamey 1961: és Maradi 2001: alapított ppsége közvetlenül a Sztszék alá tartozik. 1980: 5.310.000 lakos (85% muszlim, 14 ezer kat.); 1997: 9.799.000 lakos (90% szunnita muszlim, 10% törzsi vallású). **

Földünk 1978:261; 2000:263. - Kiss 1978:464.

Niger   →Simon, 12.

Niger Kristóf (†1559. nov. 25. után): megyéspüspök. - ~ Tamás pp. unokaöccse, aki ~ javára 1527. VI. 7: lemondott a traui ppségről. - Utóda a traui széken 1560. VI. 9: Corner Frigyes (m. okl-en nem szerepelt). T.E.

Gams 1873:424. (26.)

Niger, Petrus, Schwartz, OP (Kaaden, Cseho., 1435-Baden, 1483 e.): egyetemi tanár. - Cseho-i ném. szülők gyermeke. 1457: Lipcsében tanult, ahol kódexet is másolt. Ezután a montpellier-i és salamancai egy-en hallg., sp. zsidóktól megtanult héberül. Arab és káldeus ismeretei is voltak. No-ba hazatérve a würzburgi konvent tagja, 1471. XI. 27: a freiburgi egy. hallg-ja. 1473. III. 27: az ingolstadti egy-en baccalaureus, a teol. karon előadásokat tartott. Nem csatlakozott a humanizmushoz, a tomista irányzat híve. 1474: Lajos landshuti hg. ajánlólevelével Regensburgba ment, és térítési szándékkal az ottani zsidó közösségnek prédikált. 1476: engedélyt kapott a magister generalistól, hogy Freiburgban tanítson. Szakértőként működött közre, amikor Bölcs Albrecht hg. a regensburgi domonkos konventnek héber kz-okat adományozott. 1476: No-szerte a zsidók előtt prédikált. 1481 elején Mátyás kir. a m. domonkosok kérésére Zárai Antal fráterrel Mo-ra hívta. VIII. 3: ~ engedélyt kapott, hogy elhagyhassa a ném. rtart-t. XII. 12: az egy. rangra emelt budai domonkos főisk. regense, ahol teol-t adott elő. 1481 végén v. 1482 elején Veszprémben, vsz. egy teol. vita végén Galeotto Marzio néhány társával megverte. Konzervatív nézetei miatt kénytelen volt elhagyni Budát. Munkássága hatott kora teológusaira. - M: Tractatus contra perfidos Judeos de conditionibus veri messie. Essling, 1475. (az első kv., amely nyomtatott héber betűket tartalmaz) - Stern des Messias. Uo., 1477. - Clypeus Thomistarum. Velence, 1481. - Kz-ban maradt zsoltármagyarázata: Petrus Niger super psalmos. 1476/77. V.S.

Szinnyei IX:1052. (a Tractatus kiadása: Nürnberg, 1477) - Harsányi 1938:178. - Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Mo-on. Bp., 1973:26.

Niger Tamás, Thomas de Nigris (Spalató, Tengermellék-1531. máj. 4. után): püspök. - Humanista, spalatói knk. Zanni érs., akinek helynöke volt, magával vitte a lateráni zsinatra. 1514: a török elleni segítség ügyében követ Rómában. Beriszló Péter veszprémi pp. ajánlására lett 1519-1524. VIII. 24: szkardonai pp. 1520. I. 11: erősítette meg a p. Követként járt V. Károlynál a török elleni segítség ügyében. 1523: székvárosát a török elfoglalta, VII. Kelemen áthelyezte, 1524. VIII. 24-1525. VI. 1: traui pp., de erről unokaöccse, N. Kristóf kérelmére és javára lemondott. 1531. V. 4: Kozsicsics zenggi pp. ~nek dedikált egy misszálét. - Utóda a szkardonai c-en 1524. IX. 27: Rosa János, a trauin 1525. VI. 7: Niger Kristóf. T.E.

Gams 1873:397. (42.), 424. (25.) (†1527) - Kollányi 1900:135. - Margalits 1900:589. (†1531. V. 4. után); 1902:828. - Schem. S-K-S. 1902:11. (31.) - Eubel III:312.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.