🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nicolai
következő 🡲

Nicolai, Elias (†1660): erdélyi szász szobrász, sírkőfaragó. - A Szepességből települt Nagyszebenbe. 1648-tól tagja volt a szebeni kőművescéhnek. Sírköveinek alapmotívumai: az elhunyt mell- v. életnagyságú domborműve, címer, jelképes alakzatok, virág- v. gyümölcsmotívumok; mindezt dór féloszlopok, fönt félköralakú, gyakran szárnyas angyalfejeket ábrázoló ív zárja közre. Mintaképe Hunyadi Jánosnak a gyulafehérvári szegyh-ban őrzött síremléke és 1569: Haller Péter szász ispán sírköve, melyet egy nürnbergi mester készített. Műveiben reneszánsz motívumokat őrzött és a szebeni hagyományokat folytatta. Szász patriciusok, egyháziak, erdélyi nemesek, a Bethlenek és Apafiak és a havasalföldi vajdák részére dolg. Művei erdélyi szász tp-okban (Nagyszeben, Medgyes, Szászkézd, Nagysink, Berethalom, Keresztényfalva, Nagydisznód, Szászorbó, Segesvár, keresdi Bethlen-kripta) és a M. Nemz. Múz-ban (Apafi György síremléke). Részben ~ alkotása a kolozsvári Farkas u. ref. tp. szószéke. Vsz. a keresdi Bethlen-kastély építésében is részt vett. V.S.

SSK 1976:215.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.