🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Neumann
következő 🡲

Neumann Anna M. Adelgunda, ASzFL (†Vác, 1970. jan. 31.): szerzetesnő. - 1910. V. 15: Bpen lépett a kongr-ba. 1913. VIII. 15: első, 1938. V. 25: örök fog-át uo. tette. 1935/36 : ápolónői okl-et szerzett. Érsekújváron betegápoló, kántor, főnöknő. - A szétszóratás után, 1950 őszétől kántor, utolsó éveiben a váci ppség szoc. otthon részében élt. r.k.

Neumann János (Bp., 1903. dec. 28.-Washington, USA, 1957. febr. 8.): matematikus. - Bpen a Fasori Evangélikus Főgimn-ban tanult. 1925: vegyészmérnöki okl-et szerzett Zürichben. 1926: Bpen mat-ból drált. 1927: a berlini, 1929: a hamburgi egy. magántanára. 1930-tól haláláig prof. Princetonban. A II. vh. alatt és után az USA fegyveres erőinek és kormányának tanácsadója. Tud-os munkássága a tisztán elméleti és alkalmazott mat. és fiz. számos ter-ét gazdagította. Az elektronikus számítógépek logikai felépítésének megtervezője; a játékelmélet megalkotója és annak a közgtanban és társadalomtud-okban való használatának kezdeményezője. Fontos szerepe volt az atomenergia felszabadítására vonatkozó elméleti vizsgálatokban, részt vett az atom- és a hidrogénbomba kifejlesztésében. V.Lá.

Szabó Árpád: M. természettudósok. Fizikusok. Bp., 2002.

Neumann József (Alsókorompa, Pozsony vm., 1853 k.-Pozsony, 1922 k.): ügyvéd. - A középisk-t Nagyszombatban végezte. 1874: a pozsonyi jogakad. hallg-ja, Bpen jogból drált, majd ügyvédi okl-et szerzett. Pozsonyban ügyvédi irodát nyitott, haláláig vm. tvhat. biz. tag és vm. alügyész. - Az egyházpol. harcokban a liberálisok ellenfele, érdeméért Vaszary Kolos hgprím. kinevezte az esztergomi főegyhm. főügyészévé. A Pozsonyi Kat. Kör, a Pozsonyi Kat. Irod. Rt. és a Polg. M. Kör elnöke, a pozsonyi r.k. egyhközs. ügyésze. - M: A szekularizáció jogi és tört. szempontból. Nagyszombat, 1911. 88

Gulyás/Viczián XIX:524.

Neumann Teréz, Therese, Konnersreuthi (Konnersreuth, Oberpfalz, Bajoro., 1898. ápr. 8.-Konnersreuth, 1962. szept. 18.): stigmatizált. - Nagypéntekről nagyszombatra virradó éjszaka született, falusi szabó 11 gyermeke közül elsőszülöttként. Mélyen vallásos szellemben nevelték, kora gyermekkorától részt vett a család munkáiban. 1908. VII. 12: bérmálkozott, 1909. IV. 18: volt elsőáldozó. 1911: az el. isk. utolsó félévében délutánonként már a Fockenfeld-kastélyban dolgozott. Missz. nővér akart lenni, ezért 1912. II. 2: jelentkezett a tutzingi bencés nővéreknél. Hogy a belépéshez szükséges hozományt előteremtse, elszegődött a szomszédos nagygazdához; mezőn, az állatok között s a vendéglőben dolgozott, ezért csak a vasárnapi isk-t látogathatta. 1914: apját behívták katonának. Búcsúzáskor ~ megígérte, hogy csak akkor lép a r-be, ha apja hazatért. Amikor a munkaadóját is behívták, ~ átvette a gazdaság vezetését. Rendkívül erős fizikuma volt, könnyen és örömmel végzett minden munkát. - A frontról szabadságra hazatérő apjától egy Lisieux-i Teréz fényképet kapott. Ettől kezdve egyre szorosabb kapcsolatba került Terézzel, imádkozni kezdett b-gá avatásáért. - 1918. III. 10: a falu kovácsának műhelyében tűz keletkezett, a lángok ~ gazdájának házára is átterjedtek. Mivel ~ volt az egyik legerősebb ember a faluban (a férfiak a fronton voltak), a legnehezebb részt vállalta a mentésben: egy állványon állva adogatta föl a vízzel teli vödröket a pajta tetejére. 2 órai megfeszített munka után a dereka megroppant, de sem ~, sem környezete nem törődött ezzel. - Kimerültség miatt hamarosan további súlyos balesetek érték: IV. elején a pincéből egy zsák krumplit hozott fel, a kőlépcsőn összeesett és súlyosan beverte a tarkóját. Ezután állandó fejfájással küszködött, nehezen járt. IV. 23: a falu orvosa gyomorsüllyedéssel a waldsasseni kórházba utalta, ahonnan VI. 10: mint gyógyíthatatlant elbocsátották. VIII. 1: kéveadogatás közben leesett a létráról, háta megsérült, korábbi fájdalmaihoz látászavarok társultak. Egy időre ágyba kényszerült, majd amint tehette, újra segíteni kezdett a háztartásban. X. 22: lezuhant a szalmakazalról, emiatt látását és járóképességét szinte teljesen elvesztette. Egy súlyos nátha után a fizikai ereje szinte teljesen elhagyta, bénán feküdt, izomgörcsök és ideggyulladások gyötörték. Sem orvosok, sem természetgyógyászok nem tudtak segíteni rajta. 1919. III: a derekába beálló görcsös fájdalom miatt kizuhant a székéből, s úgy beütötte a fejét, hogy több napig eszméletlen volt. Amikor magához tért, teljesen vak volt, majd egy időre megsüketült. Táplálkozási nehézségei első balesete óta voltak, s az 1922 karácsonyán kezdődött torokfájása miatt szilárd táplálékot többé nem tudott lenyelni. - 1923. IV. 29: éjjel egy álom hatására fölébredt, és megdöbbenve tapasztalta, hogy újra lát. Ezen a napon avatták b-gá Lisieux-i Terézt. 1925. V. 17: Teréz sztté avatása napján az ágyban fekve fényességet látott, s egy női hang megkérdezte, akar-e meggyógyulni. ~ azt felelte, hogy szívesen meggyógyul, de szívesen marad beteg, s akár meg is hal, amint Isten akarja. A hang azt mondta: „Most meg fogsz gyógyulni, de még sok szenvedésben lesz részed, melyekben, mint eddig is, segíteni foglak”. Hat és fél évi bénaság után ~ talpra állt, és segítséggel járni kezdett. 1925. IX. 30: Lisieux-i Teréz halálának évford-ján újra látta a csodálatos fényt, és ugyanaz a hang megmondta neki: Isten akarata, hogy önállóan járjon, s ez meg is történt. XI. 7: újra heves fájdalmak érték. Az orvos, aki 1919 óta kezelte, heveny vakbélgyulladás miatt azonnali operációt sürgetett. Miközben a műtétre készültek, a család Lisieux-i Terézhez imádkozott. ~ újra hallotta a hangot, mely azonnali gyógyulást mondott, s felszólította ~t, hogy keljen föl és menjen el a tp-ba hálát adni. Azonnal meg is szűnt minden fájdalma, s ~ fölkelt és elment hálát adni. - 1926. II. 16: húshagyó kedden újra megbetegedett: fülében fájdalmas tályog keletkezett, szeméből véres könny és genny folyt. A fájdalomtól aludni sem tudott. III. 4-5: (csütörtökről péntekre virradóan) volt az első látomása: a Getszemáni kertben látta a térdelő Jézust. A mellkasán, baloldalon ~ elviselhetetlenül erős fájdalmat érzett, s az oldalseb péntek délig vérzett. Látomásai a csütörtökről péntekre virradó éjszakákon ismétlődtek, mindig kiegészülve a passió egy-egy történésével: III. 11-12: látta Jézus megostorozását, III. 19: a tövissel koronázást, III. 26: a kereszthordozást és az elesést is. Nagypénteken, IV. 2: a teljes passiót látta, majd vasárnap hajnalban Jézus föltámadását is. Az év végéig ~ testén az összes stigma megjelent. - Jézus szenvedésének és halálának látomásai 36 éven át (~ haláláig) minden pénteken megismétlődtek, kivéve a karácsonytól nagyböjtig, a húsvéttól Jézus Szt Szívének ünnepéig terjedő péntekeket, s azokat, melyekre ünnep v. egy ünnep nyolcada esett. A passió több mint 30 jelenetét látta, s közben számára ismeretlen (pl. a Krisztus korában beszélt arám) nyelven szavakat, mondatokat hallott, melyeket el tudott mondani. A látomások alatt vérzett (a töviskoronától) a feje és a szeme, az oldalsebe, nagyböjtben (a szegektől) a lába és a kezei, (az eleséstől) a térde, (kereszthordozástól) a jobb válla, nagypénteken (ostorozástól) a melle és a háta is. Az 5 stigma mindig látható maradt minden elfertőződés nélkül. - 1922 karácsonyától nem vett magához szilárd ételt, 1926 karácsonyán a gyomra és a bélrendszere leállt, többé nyelni sem tudott, ettől kezdve testét csak a napi szentáldozás táplálta. Ez év szentestéjén látta először a Kisded Jézust. - 1927-: az egyh. év ünnepein újszövetségi és egyháztört. eseményeket (Jézus születése, csodái, Szentlélek eljövetele) látott, szenteket, életük történéseit szemlélte. - Mindez nem maradhatott titokban, pénteki napokon egyre több látogatója lett, ezért a regensburgi pp. és bajor ppi konferencia vizsgálatot rendelt el. 1927. VII. 14-28: szigorú ápolónői és orvosi felügyelet mellett vizsgálták testének rendkívüli jelenségeit: kizárólag az Oltáriszentséggel való táplálkozását, stigmáit, eszméletlenségeit, testének súlyát (mely a látomások alatt több kilóval csökkent, majd hamarosan minden táplálék nélkül visszaállt) stb. A hivatalos állásfoglalásig leállították a zarándoklat jellegű látogatásokat. - A ppség közzétette a 2 hetes megfigyelés eredményét, mely szerint ~ az Oltáriszentségen kívül valóban semmivel sem táplálkozott. Ezután ~ csak ppi engedéllyel rendelkező látogatókat fogadott. Egészsége annyira helyreállt, hogy a mezőn is, otthon is úgy tudott dolgozni, mint balesetei előtt. - 1933 u. a nemzetiszocizalizmus térhódításával ~ egyre több támadásnak volt kitéve, a sajtóban kegyetlenül gúnyos cikkek jelentek meg. A maga csöndes módján ugyanis ~ szembeszállt a hitleri hatalommal: jó tanácsokkal segítette a hozzá fordulókat, imáival sok üldözöttet mentett meg. A Gestapo rendőri felügyelet alá helyezte, ismételten házkutatást tartott nála. - 1945. IV. 20: SS-páncélosok kiürítették a falut, s egy tiszt ~ kiadatását kérte a családtól, amit a katonaorvos akadályozott meg. A tiszt erre tűz alá vette Konnersreuthot, hogy bosszúból porrá lövesse, de a közeledő amerikaiak megakadályozták ebben. Az ágyúzás alatt ~ a pléb. pincéjében volt, a fölötte lévő pajtát találat érte, ~ az utolsó pillanatban menekült meg. - A megszálló amerikai katonák nagyon tisztelték ~t, a látomások idején egyre többen keresték fel: 1948: 12 ezer, 1951-ig több mint 15 ezer katona. - ~nek mindig nagy gondja volt a papi és szerz. hivatásokra. Amikor megtudta, hogy az eichstätti szaléziánusok helyet keresnek késői hivatások szem-a számára s a Fockenfeld-kastély eladó lett, megszerezte az épületet, s átadta a papnevelés céljára. 1962: a regensburgi egyhm. új mpp-öt kapott, aki azonnal jelezte, hogy szívesen venné örökimádó ktor alapítását az egyhm-ben. ~ azonnal magáévá tette a gondolatot. Kérésére 2 család telket ajándékozott, s nagyon sokan adakoztak. A megvalósulást azonban ~ nem érte meg. - IX. 13: volt utoljára a tp-ban, s díszítette a Fájdalmas Szűzanya szobrát (egész életében nagyon szerette a virágokat, mindvégig díszítette a tp-ot). IX. 14: (Szt Kereszt fölmagasztalása ünnepén) volt utolsó látomása: Szt Ilona megtalálja a Szt Keresztet. IX. 15: (Fájdalmas Szűz ünnepén) reggel szívrohamot kapott, IX. 18: délben meghalt. Holttestén semmiféle elváltozást (merevség, romlás) nem lehetett észlelni, a ravatalon is szinte élőnek tűnt, annyira, hogy féltek eltemetni. - 1963. IX. 22: (~ temetésének első évford-ján) a pp. megáldotta az örökimádó kárm. apácák Theresianum ktorát, melyhez ~ kívánságára öregotthont is építettek. - A b-gá avatást még nem indították meg, bár az erre vonatkozó kérések 2004: is ezrével érkeznek a ppségre. **

Nyisztor Zoltán: Neumann Teréz, a stigmatizált. Bp., 1929. -  Lama, Friedrich: Konnersreuthi Neumann Teréz, korunk egyik stigmatizáltja. Ford. Kolb Ciprián Ferenc OCist. Zirc, 1931. - Nánássy László Dezső-Pataki Károly: Konnersreuthi Neumann Teréz az orvostud. és a bölcselet világánál. Sopron, 1932. - Höcht, Johannes Maria: Träger der Wundmale Christi. Stein am Rhein, Svájc, 1986. - Naber, Josef (~ plébánosa): Tagebücher und Aufzeichnungen. München, 1987. - NCE X:365. - Steiner, Johannes: Konnersreuthi Neumann Teréz életrajza. Ford. Szabó Péter. Bp., 1987. - LThK 1993. VII:765.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.