🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nerzesz
következő 🡲

Nerzesz, Nagy, Szt (Válársápát, 320 k.-Chách, Örményo., 374): örmény →katholikosz. - Világosító Szt Gergely családjából származott, nagyanyja Tiran kir. leánya, nagyapja Szt Iuszik. Bizáncban és Caesareában tanult. Hgnőt vett feleségül, gyermekük Szt Száhák. 3 é. házasság után megözvegyült, hazatért, Árság kir. kamarása és katonatiszt lett. - 350: a nép, az örm. pp-ök és tart. kormányzók gyűlése katholikosszá választotta (azóta pp-ök és világiak együttesen választják a katholikoszt). 353: Caesareában pappá és pp-ké szent. Gör. szerz-eket telepített Örményo-ba. - Árság kir. ~re bízta a legfőbb bíróságot, s ismételten Bizáncba küldte követként. I. Constans cs-nál (ur. 337-350) elérte a megbékélést, 2 túszként Bizáncban tartott királyfit hazahozott, s feleséget hozott a kir-nak. ~ és a kir. kapcsolata 359: megromlott, mert a kir. megölette a tulajdon unokáját. Amikor ~ bűnbánatra szólította, a kir. fogságba vetette unokájának feleségét is. ~ kiközösítette a kir-t és visszavonult hivatalától. Árság új katholikoszt választott, de az örmény pp-ök nem voltak hajlandók fölszentelni. Amikor Sápuh perzsa kir. fogságba vetette Árságot, az örmények visszahívták ~t, aki 367 k. újra elfoglalta hivatalát. Ezután Konstantinápolyba ment I. Valentinianosz cs-hoz (ur. 364-75), hogy megerősítse Bizánc és Örményo. kapcsolatát, s örmény kir-lyá koronázza Árság fiát, Papot. Sikerrel járt, 372: részt vett a Nagy Szt Vazul által vez. caesareai zsin-on. - Ktorokat, árvaházakat, szegényházakat, kórházakat építtetett. Megszüntette a főnemesek családon belüli házasodását; a temetéseken az arc bevagdosását. →Aranyszájú Szent János liturgiája alapján elkészítette az örm. sztmise ma is használt szövegét. Elrendelte az énekek írásba foglalását. - Az új kir. atyja kegyetlenségét folytatta, nem hallgatott ~re. Megbékélést ígérve meghívta egy ünnepre, s megmérgeztette. ~t Erzerum falu tp-ában szt elődei közé temették. Sírja az arab hódításig búcsújáró hely volt; a 7-13. sz: feledésbe merült, 1272: megtalálták, tp-ot építettek fölé, ami később szegyh. lett. - Ü: az örmény egyh-ban a pünkösd utáni 4. héten. K.D.-Szám L.

Armenia 1901:5-6. sz. (Kiszely Károly: Szt ~ pátr.) - BS IX:742.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.