🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
következő 🡲

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus: világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére. - 1. Kezdeményezője 1874: a tours-i Émilie Tamisier (1834-1910), aki eucharisztikus zarándoklatot vez. Avignonba, majd Eymard Szt Péter Julián indítására 1881: Lille-ben megszervezte az első ~t. J. A. →Jungmann SJ a ~t a római →stációs liturgiához hasonlította, ezért statio orbis, 'a földkerekség stációjá'-nak is nevezik. - Alaptémáját a pápa határozza meg, szervezője a →Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága. - A ~ok sora: 1881: Lille (1.), 1882: Avignon (2.), 1883: Liège (3.), 1885: Fribourg (Svájc) (4.), 1886: Toulouse (5.), 1888: Párizs (6.), 1890: Antwerpen (7.), 1893: Jeruzsálem (8. - az első Eu-n kívüli ~, először képviselte a pápát legátus), 1894: Reims (9.), 1897: Paray-le-Monial (10.), 1898: Brüsszel (11.), 1899: Lourdes (12.), 1901: Angers (13.), 1902: Namur (14.), 1904: Angoulème (15.), 1905: Róma (16.), 1906: Tournai (17.), 1907: Metz (18.), 1908: London (19.), 1909: Köln (20.), 1910: Montréal (21.), 1911: Madrid (22.), 1912: Bécs (23.), 1913: Málta (24.), 1914: Lourdes (25.); 1922: Róma (26. - XI. Pius p. személyesen elnökölt, s elrendelte, hogy ezután 2 évenként tartsanak ~t), 1924: Amsterdam (27.), 1926: Chicago (28.), 1928: Sidney (29.), 1930: Karthago (30.), 1932: Dublin (31.), 1934: Buenos Aires (32.), 1937: Manila (33.), 1938: Budapest (34.); 1952: Barcelona (35.), 1955: Rio de Janeiro (36.), 1960: München (37.), 1964: Bombay (38.); 1968: Bogotá (39.), 1973: Melbourne (40.), 1976: Philadelphia (USA) (41.), 1981: Lourdes (42.), 1985: Nairobi (43.), 1989: Szöul (44.), 1993: Sevilla (45.), 1997: Wroclaw (46.), 2000: Róma (47.). -

2. A budapesti ~, 1938. máj. 25-29. A ~ok Pápai Biz-a (ifj. Batthyány Strattmann László hg. részvételével) 1936. XI. 17: Párizsban egyhangú döntéssel Bp-nek ítélte a 34. ~ rendezésének jogát. 1937. V. 23: Szentháromság vasárnapján a ~ és Szt István jubileuma összekapcsolásával a bpi Szt István-baz-ban ünnepélyes vesperás keretében megnyitották a kettős szentévet. Az ünnepséget megismételték az orsz. valamennyi r.k. plébtp-ában. A szervezést egyh. részről az Actio Catholica, áll. részről a Szt István Emlékév Orsz. Biz-a végezte. VI. 21: Hóman Bálint vallás és közokt-ügyi min. elrendelte (1600/1937. sz.) a ~ jelvényének védelmét (csak a kongressz-t Előkészítő Biz. engedélyével szabadott elkészíteni, forgalmazni). - A ~ jelmondata: Eucharistia vinculum caritatis ('Az Oltáriszentség a szeretet köteléke'). A p-t Eugenio Pacelli bíb. államtitkár (a leendő XII. Pius p.) legátusként képviselte. A m. főpapokon kívül 14 bíb., 48 érs., 197 pp. jött el, a ném. és osztr. főpapoknak Hitler megtiltotta a részvételt. - Program: V. 15. vasárnap: az →Egyházközségi Munkásszakosztályok naggyűlésén 25.000 munkás tett hitet Krisztus mint szociális vezér és kir. mellett. V. 22. vasárnap: a Szt István baz-ban 3000 rendőr, a Rózsák terén a honvédség és rendőrség g.k. tagjai, más tp-ban a közlekedésiek vettek részt sztmisén. Délután az Ünnepi csarnokban előkészítő nagyűlésen Serédi Jusztinián prímás érs., Krüger Aladár ogy. képviselő, Huszár Károly ny. mineln. és Czapik Gyula knk. beszélt. V. 23. hétfőn érkezett vonattal a Keleti pályudvarra Eugenio Pacelli pápai legátus, az ünnepélyes fogadás a budavári Nagyboldogasszony tp-ban volt; 17.30: a Szt István baz-ban díszhangverseny. V. 24. kedd, 18.00: az Ünnepi csarnokban üdvözölték a Legátust. Kánya Kálmán külügymin., Szendy Károly Bp. polgármestere, Zichy János gr. köszöntő beszédeire a Legátus válaszolt, utolsónak Balla Sándor, 100 é. parasztember mondott köszöntőt. V. 25. szerda, 8.00: a Szt István baz-ban Serédi Jusztinián mutatott be sztmisét a kongr. résztvevőiért; 8.30: a g.k.-ok sztmiséje a ~ résztvevőiért a Rózsák terén; 10.00: az Egyetemi tp-ban Shvoy Lajos engesztelő sztmisét mutatott be az alkokol és élvezetvágy miatt elkövetett bűnökért; a Vigadóban Hóman Bálint min., Dalla Torre gr., a l'Osservatore Romano főszerkesztője és Goma y Thomas sp. prím. beszélt; 17.00: szentmise a Hősök terén 100.000 részvevővel, Serédi Jusztinián és Hóman Bálint szavai után a Legátus mondott ünnepi beszédet; 20.00: Horthy Miklós kormányzó a budai várpalotában ünnepi vacsorát adott a Legátus tiszteletére. V. 26. Áldozócsütörtök, 10.00: Verdier párizsi bíb. érsek szentmisét mutatott be a Hősök terén 150.000 gyermek, s kb. uennyi kísérő részvételével; 11.30: a baz-ban az egyh. férfiak eucharisztikus gyűlése, a Legátus megnyitója után Kelemen Krizosztom OSB főapát és Thomas Heylen namuri pp. beszélt, a szombathelyi Schola Cantorum énekelt; délután az Ünnepi csarnokban az első nemzetk. gyűlést Tóth Tihamér nyitotta meg, utána Dalla Torre, majd a nemzetek küldöttei szóltak saját nyelvükön: Albániából Anton Harapi OFM, Angliából Thomas Woodruff, Argentínából Juan Chimento pp., Ausztráliából J. Gatsemayer pap, Belgiumból Henry Darvignon akadémikus, Hollandiából Erik Marck miniszter, Bolíviából Thomas Aspe pp., Brazíliából Joao Becker érs., Bulgáriából Josech Csaplikof, Csehszlovákiából Jantuasch Pál nagyszombati adm., Chiléből Ario Urzua, Lengyo-ból Walter Wienke, Egyiptomból Nicolaus Naaba. Este a Dunán hajókörmenet hódolt az Oltáriszentség előtt: a körmenetet vezető hajón nagy, világító kereszt volt, e hajó melletti 2 gőzösön egy-egy hatalmas gyertya; utánuk a Leányfalu személyszállító 50 harsonással az orrán, a hajón szezetesnők, mögötte a József főhg-hajó az egyh. férfiakkal, tatján 40 dalmatikás kispap turibulummal, s utánuk a Szt István gőzösön az Oltáriszentség. Mögötte a Zsófia-jacht, majd a Juiter- és a Linz-gőzös a polg. és katonai előkelőségekkel. A körmenet a pesti Duna-ágon haladt É felé. A parton fáklyás leventék, a Margit-sziget partján cserkészek sorfala állt, a sziget csúcsában hatalmas máglya égett. A Margit-sziget megkerülése után a budai ágban jött vissza a körmenet, az Eötvös térnél a Legátus szentségi áldást adott a parton lévő százezrekre, majd a Horthy Miklós-hídnál (2003: Petőfi-híd) megfordulva visszatért a körmenet az Eötvös térhez. A körmenet éjféltájt ért véget. - V. 27. péntek, 8.00: a honvédek, hadirokkantak tűzharcosok szentmiséje a Hősök terén, Hász István táb. pp. bev-je után a lyoni érs. imádkozta a szentmisét; a Szt István baz-ban a Legátus jelentlétében bizánci szert-ú, gör. nyelvű liturgia volt, melyet Georg Calavassy athéni pp. mutatott be. Délelőtt voltak a nemzetközi szakosztályi gyűlések:

Nemzetközi missziós konferencia a Középponti Kat. Kör dísztermében; eln. Arthur Hinsley westminsteri érs., Norvégiából Lars Eskeland, Rómából Pietro Ricaldone szalézi generális, Indiából Hadrian Le Tellier misszionárius beszélt. Az Ünnepi csarnokban a Magyar Ifjúság gyűlése, eln. Szmrecsányi Lajos érs. és József főhg. Hudyma Emil knk., Csík Ferenc olimpiai bajnok, Timkó Imre gimn. tanuló, Tóth Sándor munkásifjú szólt. Az Actio Catholica szakgyűlésén az Újvárosháza közgyűlési termében Glattfelder Gyula pp. megnyitója után Schmidt Sándort főtanácsos, Korompay Károly főorvos, Bornemisza Géza iparügyi min. beszélt. Az Eucharisztia és család témáról a SZIT dísztermében Zichy Gyula érs., Radocsay László főispán, Magyarász Ferenc OCist plnos és Czike Gáborné Lovich Ilona beszélt. - 16.00: Második nemzetközi gyűlés. A Legátus jelenlétében Imrédy Béla min-eln. mondott ünn. beszédet, majd Fro-ból Georg Audolent  pp., Lengyo-ból August Hlond prím. beszélt. 3-3 perces köszöntőt mondott Észto., Finno., Görög., Kuba, Hollandia, India, Írország, Japán, Horváto., Szlovénia, Kanada, Libanon, Letto. képviselője. - Éjszaka 150.000 férfi szentségimádása a Hősök terén; Csávossy Elemér SJ elmélkedésére hitvalló akklamációkkal válaszoltak; éjfélkor Goma y Thomas sp. prím. sztmiséje és a jelenlévők sztáldozása. - V. 28. szombat: Minden tp-ban a missziókért mutatták be a sztmisét; az Erzsébetvárosi tp-ban Sztojka Sándor munkácsi g.k. pp. misézett; 11.00: a Kat. Kör Molnár u. nagytermében Konferencia az egységről. Szántay-Széman István köszöntötte a résztvevőket, Ignacio Tappauni bíb. nyitotta meg az ülést, Cirill Kurteff szófiai pp. bulgárul, Gojdics Pál eperjesi pp. ruténul, Minya Lajos ruszinul, Jan Buczko lengy-ül, Dionisios Varouhas gör-ül szólt az egységről. - Szako. ülések: A magyar leányok gyűlésén az Ünnepi csarnokban kb. 45.000 leány vett részt. Stadler Frida beszéde után a Ranolder Intézet 700 fős ének- és zenekara kíséretében élőképjátékot mutattak be a leányok. Misszós szakgyűlés az Újvárosháza közgyűlés termében: Breyer István győri mpp. elnökölt, Rogács Ferenc, Röss Bertalan OFMCap, Antal János SDB beszélt az Eucharisztia és a missziók kapcsolatáról. Az Eucharisztia és falu szakülésen Széll József belügymin., Pohl Sándor újpesti polgármester, Kriston Endre pp. és Kerkay Jenő SJ beszélt. Délután a 3. nemzetközi gyűlés az Ünnepi csarnokban: Kállay Tibor ny. min. beszéde után 3-3 perces köszöntőt mondott az USA, Litvánia, Mexikó, Monaco, Norvégia, Itália, Oroszo., Palesztina, Portugália, Románia, Svájc, és Spanyolo. képviselője. - 18.00: a Várpalota udvarán 60 falu leányai köszöntötték szavalókórussal a ~t, Németh János győri AC ig. mondott beszédet, a Legátus áldása után a koronázó tp-ban litánián vettek részt. Este az Operaházban Liszt Krisztus oratóriumából részletek hangzottak el, a díszelőadás után, 9 órakor a Parlamentben gr. Széchenyi Bertalan, a felsőház elnöke és Kornis Gyula, a képviselőház elnöke adott fogadást kb. 1500 személynek. - V. 29. vasárnap: reggel az Ünnepi csarnokban 25.000 KALOT-ifjú tartott gyűlést, Marschall Ferenc v. földművelésügyi min. és Kerkai Jenő SJ szólt a jelenlévőkhöz, akik innen átvonultak a Hősök terére a szentmisére (10.00), melyen kb. 500.000 ember vett részt. A Legátus vezette szentmise végén rádión keresztül maga XI. Piusz pápa köszönötte és áldotta meg a résztvevőket. 15.00: a bazilikától szentségi körmenet indult a Hősök terére, ahol 18.00-kor kezdődött a záró ájtatosság. A sokaság a zuhogó eső ellenére mindvégig kitartóan ünnepelt. - V. 30. hétfő: A Legátus szentmiséjével megnyitották a Szt István-évet; Serédi prímás fölajánlotta az országot Jézus Szentséges Szívének; a Szt Jobbot kivitték a Hősök terére, ahonnan az →aranyvonaton megkezdte országjárását: első állomása Esztergom volt, ahová a Legátus és a kongresszusra jött főpapok is elkísérték. - V. 31., kedd, 18.00: a Keleti pályaudvarról a Legátus visszaindult Rómába. - A ~ emlékére a M. Posta Eucharisztikus blokkot (7 címlet) és Eucharisztikus bélyegpárt adott ki. **-Ko.J.

Az euch. világkongresszusokról. Bp., 1937. (Actio Catholica 41.) - Az euch. kongressz. és az ateizmus. Uo., 1937. (uaz 44.) - A ~ tájékoztatója a belső szervei számára. Uo., 1938. - Papi tájékoztató a ~ sz. Uo., 1938. - A ~ vade mecuma. Uo., 1938. - Kongresszusi énekrend. A XXXIV. ~ és a Szt István-jubileumi ünnepségek népénekei. Uo., 1938. - A ~ albuma. Uo., 1938. - A ~ emlékkv-e. Uo., 1938. - Huszár Károly: Az Euch. Kongressz. csodálatos éjszakája... Bp., 1938. - Fendt Edit: Az euch. kongressz. halhatatlan eszméje és örök lényege. Esztergom, 1939. - Egyórás ájtatosság a ~ 3. évford-jára. Bp., 1941. - NCE V:617. - Balogh-Gergely 1993. - Magyar egyházzene, 1995/96:327. (Papp Géza: A Bp-i Eucharisztikus Világkongresszus [1938] zenéje)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.