🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > aranyvonat
következő 🡲

aranyvonat: a →Szent Jobbot 1938: országjáró körútján szállító vonat. - A ppi kar 1937.III.17: közös pásztorlevelében hozta nyilvánosságra szándékát, hogy a Szt Jobbot körülhordozza Mo-on Szt István kir. halálának 9. centenáriuma alkalmából. A →Szent István-év ünnepi eseménysorozatába illeszkedtek az ~ tömegeket megmozgató útjai. - Az ~ egy vontató mozdonyból és 5 pullman-kocsiból állt. Két 4 tonnás termes kocsi fogta közre az ereklyét szállító, bizánci stílusban díszített aranykocsit, amit a MÁV egy 4 tengelyű szalonkocsijából alakítottak ki Urbányi Vilmos és →Márton Lajos tervei szerint. A kocsi (arany, ezüst, bíbor és zöld színű) külső oldalait függőlegesen futó ornamensek tagolták mezőkre; ezeket a m. sztek - István, Gellért, Imre, Gizella, Margit, Mór, László, Erzsébet - egészalakos képei díszítették. A kocsi tetején 4 imádkozó angyal között a →Szent Korona nagyított mását helyezték el, amit este kivilágítottak. A kocsi belső tere 3 részre tagolódott: a szolgálaton kívüli →koronaőrök tartózkodási helyéül szolgáló 2 kisebb terem fogta közre az ún. dísztermet. Ennek közepén egy rezgéscsillapító-rugós állványon nyugodott az ereklyetartó. Az emelvényt címeres brokát terítővel takarták le; a díszterem oldalfalait és padlóját vörös bársony, mennyezetét fehér selyem borította. Az ereklyét reflektorok világították meg. A díszterem eltolható oldalfalakkal készült (szabad nyílásmérete: 1790 x 3300 mm), lezárására aranyozott keretekbe foglalt 3 részes üveg tolóajtó szolgált. A mozdony elején bronz babérkoszorú és olajág volt, amit este kivilágítottak, s esetenként Szt István képével és nemz. zászlókkal is kiegészítették. - Az ~ot minden útjára elkísérte Mészáros János bpi érs. helytartó, a Szt Jobb őre, 4 irgalmasr. szerz., akik a körmenetekben az ereklyét vitték, és a koronaőrség 16 tagja, Pajtás Ernő őrnagy, ill. Máriássy László ezr. vezetésével. Mások csak egy-egy útra csatlakoztak a kísérethez; így egyh. méltóságok (pl. a 4. úton Angelo Rotta ap. nuncius, az utolsón Serédi Jusztinián hgprím.), valamint az AC és a kat. sajtó vez-i. Alkalmanként ünnepélyesen búcsúztatták és fogadták bpi főpályaudvarokon az ~ot. Útvonala mentén a vasúti őrházakat és állomásokat földíszítették, a falvak népe tp. zászlók alatt, körmenetben vonult ki az állomásokra. A vm-k határán küldöttség várta az ~ot, amely a városokban néhány órát, a közbülső állomásokon pár percet tartózkodott. Az 1938. V. 31-X. 2: a nyári mezőgazd. munkák miatti szünetet kivéve minden héten 1-3 napos utakon járta az országot. T.J.P.

Vasúti és Közlekedési Közl. 1938:581. (Bereznai O.-Puchner E.: A Szt István jobbját szállító aranyvonat leírása) - História 1988:4. sz. (Gergely Jenő: Ötven esztendővel ezelőtt. A Szent Jobb országlátása 1938-ban.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.