🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nekcse
következő 🡲

Nekcse, v. Baranya vm. (Našice, Ho.): a pécsi egyházmegye drávántúli részén a pozsegai főesperességbe tartozó falu, majd mezőváros és vár. - A 13. sz. elején tűnt föl a forrásokban mint Kán nb. Gyula birtoka, aki egy részét 1230: a →Templomos Lovagrendnek adományozta. E rész később a Szentmárton (Nekcseszentmárton) nevet kapta. A másik részt Kálmán szlavón hg. 1240: elkobozta a Kánoktól, és Aba nb. Demeternek (→Nekcsei Dömötör nagyapjának) adta. A templomosok föloszlatása után Károly Róbert (ur. 1308-42) 1312: Szentmárton részt várépítés és a báni adózás alóli mentesség jogával az Aba nb. Nekcsei családnak adományozta. 1315: a →Jeruzsálemi Szent János Lovagrend is birtokos ~n. A település jelentőségére utal, hogy 1316: ferences ktora volt, 1332-37: mezővárosi szintű p. tizedet fizetett. A várról 1396-tól vannak adatok. ~ birtokától 1403: Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) fosztotta meg hűtlenség miatt a Nekcsei családot. Ko.L.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.