🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nebo
következő 🡲

Nebo: 1. hegy, melyen Mózes meghalt, miután a tetejéről megláthatta →Kánaánt. A MTörv 32,49 a moábiták földjére helyezi; a 34,1 a Jerikóval szemben lévő Piszga-hegység egyik csúcsával azonosítja. A Piszga-hegységet, melyen Bileám a törzsek szerint táborozó Izr. láttán áldást mondott és jövendölt (Szám 23,14), ma a 808 m magas En-Nebában keresik, a ~t viszont a kb. 100 m-rel alacsonyabb Rasz-Szijághában. A hegy vsz. a babilóniai Nebo (→Nabu) istenség tiszteletére szolgáló szentélynek köszönheti a nevét. 2Mak 2,4-6: Jeremiás próf. a ~n rejtette el egy barlangban a szent sátort, a szövetség ládáját és az illatáldozat oltárát, olyan gondosan, hogy senki nem találta meg. - 2. város a ~ hegy déli lejtőjén. A Szám 32,3.38; 1Krón 5,8 szerint Ruben örökrésze lett. A Szám 33,47 Izr. fiai →pusztai vándorlásának egyik állomásaként említi. A moábiták kir-a, →Mesa elfoglalta Izr. fiaitól, leromboltatta. Később is a moábiták kezén maradt (Iz 15,2; Jer 48,1.22). 2000: Hirbet-el Muháijet. - 3. →Nabu R.É.

BL:1315.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.